13 میلیون اوراق بهادار در هفته دوم شهریور تغییر یافت

18989 686 فقط خبر

بازار گواهی سپرده در هفته منتهی به 20 شهریور شاهد مبادله 12 میلیون و 773 هزار ورقه بهادار کالایی به ارزش بیش از 321 میلیارد تومان بود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ارزش معاملات در هفته منتهی به 13 شهریور برای 14 میلیون و 443 هزار و 148 ورقه بهادار کالایی بیش از 527 میلیارد تومان بود.

طی معاملات هفته گذشته یک میلیون و 139 هزار و 400 فقره اوراق گواهی سپرده سکه طلا در بازار مالی بورس کالا مبادله شد که این دارایی اصلی به ارزش بیش از 156 میلیارد تومان به ثبت رسید. اوراق مبتنی بر طلا با سهم 37 درصدی در ارزش معاملات در رتبه اول و با سهم 9 درصدی از حجم معاملات در رتبه سوم بازار قرار دارد.

سیمان با ثبت معامله 8 میلیون و 141 هزار فقره گواهی سپرده، مقام اول را از نظر حجم کسب کرد و ارزش معاملاتی این دارایی از مرز 5 میلیون و 865 میلیون تومان گذشت. سهم این دارایی 64 درصد از حجم کل معاملات است و از نظر حجمی در رتبه اول قرار دارد.

در هفته منتهی به 11 شهریور، 3 میلیون و 60 هزار و 94 گواهی سپرده زعفران به ارزش نزدیک به 119 میلیارد و 357 میلیون تومان مبادله شد و در رتبه دوم حجم و ارزش معاملات قرار گرفت. سهم زعفران 24 درصد از حجم کل معاملات و 37 درصد از ارزش کل معاملات برآورد شده است.

ارزش معاملاتی 433 هزار و 21 فقره گواهی سپرده شیشه ای از مرز 39 میلیارد و 723 میلیون تومان گذشت و این دارایی توانست پس از سکه و زعفران رتبه سوم ارزشی را به خود اختصاص دهد. این دارایی اصلی 12 درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص داده است.

  با گزارش رشد 65 درصدی پرتفوی؛ بیمه سورمد هزار میلیارد شد

در مجموع در هفته گذشته 12 قرارداد کالایی زیره سبز در بورس معامله شد که ارزشی نزدیک به یک میلیون و 500 هزار تومان را به ثبت رساند.

12 میلیون و 700 ورقه بهادار در هفته دوم شهریور رد و بدل شد

12 میلیون و 700 ورقه بهادار در هفته دوم شهریور رد و بدل شد

12 میلیون و 700 ورقه بهادار در هفته دوم شهریور رد و بدل شد

انتهای پیام/4129/

دیدگاهتان را بنویسید