گزارش استاندار تهران از تجمعات عصر دوشنبه در تهران

استاندار تهران گفت: مشاهدات اطلاعاتی و بررسی های فنی نشان می دهد که; حدود 1800 نفر از مردمی که در تجمعات دوشنبه شب در تهران شرکت می کردند در راهپیمایی ها و گاه ناآرامی ها شرکت کردند.

محسن منصوری، استاندار تهران در توییتی نوشت: مشاهدات اطلاعاتی و بررسی های فنی نشان می دهد؛ حدود 1800 نفر از مردمی که در تجمعات دوشنبه شب در تهران شرکت می کردند در راهپیمایی ها و گاه ناآرامی ها شرکت کردند.

استاندار تهران تصریح کرد: حدود 700 نفر از این افراد دارای پرونده و سوابق قابل توجهی در نهادهای مختلف پلیسی، امنیتی و قضایی هستند.

  پیام های سیاسی و امنیتی صادرات مجدد غلات از اوکراین

دیدگاهتان را بنویسید