کیانوش رستمی بار دیگر در لیگ برتر دوم شد

کیانوش رستمی بار دیگر در لیگ برتر دوم شد

بر اساس گزارش ها اعتدالهفته دوم لیگ برتر وزنه برداری در مجموعه آزادی در حال برگزاری است. دو تیم ذوب آهن اصفهان با هدایت علی جباری و فولادین ذوب آمل با مربیگری بهداد سلیمی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت تنگاتنگی دارند.

در یکی از مهمترین رقابت های روز سوم لیگ، رضا دهدار از ذوب آهن، کیانوش رستمی از ملی حفاری و ایوب موسوی از فولاد ذوب آمل در وزن 96 کیلوگرم به مصاف هم رفتند که در نهایت دهدار عنوان نخست این وزن را از آن خود کرد. .

کیانوش رستمی نیز مانند هفته اول لیگ دسته دوم شد.

نتایج مسابقات لیگ دسته اول تا 96 کیلوگرم به شرح زیر است:

* رده 55 کیلوگرم

1- حسن گل پرور ذوب آهن با رکورد 101 یکضرب، 122 جفت و مجموع 223 کیلوگرم.

2- پیمان دهقانی، فولاد ظل آمل با رکورد 90 یکضرب، 127 دوضرب و مجموع 217 کیلوگرم.

3- محمد عسگرنژاد ذوب آهن با رکورد 103 یکضرب، 113 زوج و مجموع 216 کیلوگرم.

* رده 61 کیلوگرم

1- مجید عسکری فولاد ظل آمل با رکورد 121 یکضرب، 151 دوضرب و مجموع 272 کیلوگرم.

2- مهدی امیری عقاب با رکورد 105 یکضرب، 122 جفت و مجموع 227 کیلوگرم.

3- حسین رستمی نیروی زمینی با رکورد 101 یکضرب، 125 زوج و مجموع 226 کیلوگرم.

* رده 67 کیلوگرم

1- جابر بهروزی فولاد ظل آمل با رکورد 134 یکضرب، 163 دوضرب و مجموع 297 کیلوگرم.

2- حافظ قشقایی ذوب آهن با رکورد 124 یکضرب، 164 جفت و مجموع 288 کیلوگرم.

3- حسین نجفی ملی حفاری با رکورد 133 یکضرب، 150 جفت و مجموع 283 کیلوگرم.

  عبدالملکی: افزایش حقوق کارگران اجرایی شد

* رده 73 کیلوگرم

1- رضا قاسمی، ذوب آهن با رکورد 140 یکضرب، 164 زوج و مجموع 304 کیلوگرم.

2- میثم زارعی ملی حفاری با رکورد 134 یکضرب، 164 دوضرب و مجموع 298 کیلوگرم.

3- پوریا اکبری عقاب با رکورد 136 یکضرب، 150 جفت و مجموع 286 کیلوگرم.

* رده 81 کیلوگرم

1- مصطفی جوادی از فولاد ظل آمل با رکورد 152 یکضرب، 179 دوضرب و مجموع 331 کیلوگرم.

2- علیرضا کاردانیان از ایگل با رکورد 151 یکضرب، 163 جفت و مجموع 314 کیلوگرم.

3- محمد هادی پور حسینی ملی حفاری با 150 رکورد در ضرب، 163 ضرب دو ضرب و مجموع 313 کیلوگرم.

* رده 89 کیلوگرم

1- مسعود چترایی از ذوب آهن با رکورد 160 یکضرب، 195 زوج و مجموع 355 کیلوگرم.

2- مهدی پاپی از ملی حفاری با رکورد 147 یکضرب، 194 جفت و مجموع 341 کیلوگرم.

3- محمدمهدی حیاتی از ایگل با رکورد 151 یکضرب، 176 جفت و مجموع 327 کیلوگرم.

* رده 96 کیلوگرم

1- رضا دهدار از ذوب آهن با رکورد 166 یکضرب، 198 زوج و مجموع 364 کیلوگرم.

2- کیانوش رستمی ملی حفاری با رکورد 161 یکضرب، 190 جفت و مجموع 351 کیلوگرم.

3- ایوب موسوی از فولاد ظل آمل با رکورد 157 یکضرب، 181 دوضرب و مجموع 338 کیلوگرم.

دیدگاهتان را بنویسید