پیش نویس توافقنامه وین تهیه شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه به ما گفت: در روزهای اخیر جلسات متعددی در شورای عالی امنیت ملی و با رئیس جمهور به مناسبت مذاکرات در وین برگزار شده و روند مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاتب زاده: پیش نویس توافق وین تهیه شده است

بر اساس گزارش ها اعتدالسعید حاطب زاده امروز در نشست خبری با بیان اینکه پیش نویس و پیش نویس توافقنامه آماده شده است، گفت: این پروژه به صورت مشترک تهیه شد. بیش از 97 تا 98 درصد از آن به صورت مشترک نوشته شده است.

وی گفت: آقای باقری صبح امروز برای ادامه مذاکرات وارد وین شد.

حاطب زاده در بخشی دیگر از این دیدار تاکید کرد: تمامی وزارت امور خارجه از بالاترین تا پایین ترین سطح، وضعیت دانشجویان و ایرانیان مقیم اوکراین را رصد می کند تا زمینه خروج آنان را فراهم کند.
وی افزود: نظر ما این است که تعدادی از دانشجویان ما خارکف را ترک کرده و به اسلواکی رفته اند.

این خبر تمام شد

  آیا از خبرنگاران برای انتشار گزارش های افشاگرانه پشتیبانی می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید