پدیده عجیب و ترسناک «سیل سنگ» + فیلم

شاید با نام پدیده سیل سنگ آشنا نباشید و با دیدن این فیلم آن را با ریزش کوه اشتباه بگیرید. اما به این حرکت سنگریزه ها در دل کوه، سیل سنگ می گویند.

  ارتش ترکیه شمال عراق را بمباران کرد

دیدگاهتان را بنویسید