نگرش پدرانه و دلسوزانه نسبت به دانش آموزان، زندگی و تحصیل آنها را از آسیب محافظت می کند

به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی زلفی گل در نشست مدیران حراست دانشگاه های سراسر کشور که با تاکید بر آغاز سال تحصیلی جدید و پرداختن به مشکلات مختلف دانشگاه ها برگزار شد، رفتار مدبرانه را برجسته کرد. نیروی انتظامی با دانشجویان گفت: باید پویایی وجود داشته باشد و نشاط فضای دانشگاه را حفظ کنیم و بر اساس روحیه نسل جوان با آنها رفتار کنیم.

وزیر علوم با ارزیابی فعالیت‌ها و خدمات رؤسا و کارشناسان مراکز حراست دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی کشور گفت: همکاران فعال در حوزه حراست دانشگاه‌ها در راستای حفظ نخبگان جامعه و مادی و معنوی، کارهای ارزنده‌ای انجام می‌دهند. سرمایه های معنوی این مراکز و در درجه اول در خدمت جامعه است.

وی افزود: کار در مجموعه حراست مستلزم مهارت ها و ظرافت های ویژه و نیازمند دقت و توجه ویژه است که از جمله می توان به امانتداری، امانتداری، حفظ اسرار مردم، احترام و احترام به همگان، حفظ منافع ملی و حقوق شهروندی دانشگاهیان و غیره اشاره کرد. ویژگی های لازم این است که در این زمینه کار کنیم و چون همکاران ما با نیت خیر و خداپسندانه کار می کنند و خداوند به آنها کمک خواهد کرد.

ذوالفیگل تصریح کرد: همه افراد شاغل در دانشگاه فارغ از حرفه و حرفه ای که دارند نقش تربیتی و الگوی دانشجویان را دارند و نیروهای مراکز حراست این جایگاه آموزشی را قویتر دارند و رویکرد پدرانه و برادرانه می تواند حمایت کند. تحصیلات و شغل حرفه ای یک دانش آموز. محافظت از آسیب.

وی تاکید کرد: مدیران و کارشناسان مراکز حراست باید در سمینارهای آموزشی شرکت کنند و در گفتگو و ارتباط با مردم مهارت داشته باشند و همچنین ظرافت ها و لحظات مهم رفتار با معلمان، دانش آموزان و کارکنان را در نظر داشته باشند و اصل احترام را رعایت کنند. همیشه در خط مقدم این ارتباط باشید.

  امکان افزایش حقوق کارکنان شاغل در مناطق بد آب و هوا - یک فکر مدرن

وی همچنین گفت: برنامه ریزی و پیش بینی شرایط و ارتباط مستمر با مدیریت دانشگاه می تواند عامل موفقیت مدیران و کارشناسان حراست در انجام وظایف محوله باشد.

وی خطاب به مدیران مراکز حراست حاضر در جلسه به آنان توصیه کرد بر حضور مستمر روسای و معاونان دانشگاه ها در مجامع دانشجویی نظارت داشته باشند که این امر موجب درک بیشتر مدیران و دانشجویان از شرایط و کاهش چالش ها می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم با تاکید بر مستندسازی و ثبت تجربیات حوزه های حراست گفت: تجربه خود را در مشکلات و چالش ها مستند کنید و به مدیران بعدی منتقل کنید تا کار انجام شود. در صورت لزوم می تواند بسته شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید