نکات مهم بیانیه پایانی نشست جده

1087779 فقط خبر
رهبران شرکت کننده در نشست جده از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس مصر، اردن، عراق و ایالات متحده آمریکا امروز بیانیه مشترک 21 بند را صادر کردند.

  یکپارچه 6 طرح برای سازماندهی و تغییر وضعیت نیروی کار آموزشی - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید