نشانه های یک معامله خوب در وین

نشانه های یک معامله خوب در وین

عضو کمیسیون امور داخلی و مشاوران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمانی توافق خوبی در وین حاصل می شود که آمریکایی ها به تعهدات خود در قبال برجام عمل کنند و ثابت کنند که دیگر دنبال اسراف نیستند.

محمدحسن آصفری در خصوص ویژگی ها و ویژگی های تفاهم نامه خوب در وین گفت: به نظر من توافق نامه خوب توافقی است که بر اساس مصالح کشور و ضمانت های لازم برای اجرای تعهدات آن نوشته شود. برنده شدن خوب است.

وی افزود: یک توافق خوب ضمانت اجرایی برای تعهدات طرفین دارد و هیچ کشوری به دنبال اسراف و زورگویی نیست. نشانه حسن توافق این است که طرفین از یکدیگر در یک سطح انتظار داشته باشند و یک طرف به دنبال اسراف نباشد. «یک توافق خوب به زمان اجرای آن احترام می گذارد و باید مشخص باشد که چه زمانی تعهدات طرفین انجام می شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: نشانه توافق خوب این است که آمریکایی ها سیاست های منافقانه خود را کنار می گذارند. زمانی می توان در وین به توافق خوبی دست یافت که آمریکایی ها به تعهدات خود در قبال برجام عمل کنند و ثابت کنند که دیگر به دنبال اسراف نیستند.

یک توافق خوب بدون اراده برای حل مشکلات کارساز نخواهد بود
وی افزود: نشانه یک توافق خوب این است که آمریکایی ها سیاست زورگویی خود را کنار می گذارند و با منطق صحبت می کنند. توافق وین توافق خوبی است که تعهدات سایر کشورها را روشن می کند. یک توافق خوب باید بتواند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اما برای حل مشکلات مردم نباید منتظر چراغ سبز کشورهای خارجی باشیم.

  آخرین آمار تاج گذاری و واکسیناسیون جهانی در 15 نوامبر 1400 - اندیشه معاصر

اسفاری در پایان افزود: برخی از مسائل و مشکلات زندگی مردم به مشکلات درونی برمی گردد. اگر کارمندان ما افراد توانمندی باشند و درد مردم را درک کنند و برای حل مشکلات مردم وقت بگذارند، وضعیت معیشتی مردم بهتر می شود. اگر توافق خوبی حاصل شود اما اراده ای برای حل مشکلات مردم در داخل نباشد و افراد نالایق در کار باشند، نتیجه خوبی نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید