نبش قبر کریمخان زند توسط رضاخان

نبش قبر کریمخان زند توسط رضاخان

یکی از اقدامات غیرانسانی آقا محمدخان که با کمک حاج ابراهیم کلانتر وزیر خائن خاندان زند شیراز را فتح کرد، گشودن قبر کریم خان زند وکیل رعایا و شاه معروف ایران، و بقایای او را به تهران برده و بر پله های کاخ به خاک سپردند. با هدف زیر پا گذاشتن هر روز و تحقیر کریمهن.

پس از سقوط قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی اول و داغ شدن بازار ضد قاجار، رضاشاه دستور داد پله های کاخ را خراب کرده و بقایای استخوان های کریم خان را به شیراز منتقل کنند. این اقدام با تبلیغات فراوان انجام شد و پهلوی اول سعی کرد از آن برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود استفاده کند.

نبش قبر کریمخان زند توسط رضاخان

نبش قبر کریمخان زند توسط رضاخان

  پنجمین سفر پوتین به ایران/ مثلث اهداف راهبردی مسکو و سازماندهی مجدد سیاست خارجی در برابر تحریم ها

دیدگاهتان را بنویسید