معافیت مالیاتی شرکت های ثبت شده در صورت افزایش سرمایه

18830 513 فقط خبر

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در صورتی که شرکت های بورسی سود سهام خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خروج از بازار مصرف کنند، مالیات صفر در نظر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در نامه مدیرکل امور مالیاتی کشور به ادارات کل مالیاتی آمده است: به منظور تشویق سرمایه گذاری و توسعه بخش های تولیدی، شرکت هایی که در تهران پذیرفته شده اند. بورس اوراق بهادار یا بورس ایران تا تاریخ 1400/12/29 چنانچه از ابتدای سال 1401 تا پایان همان سال سود انباشته سال مالی قبل به حساب سرمایه واریز شود، افزایش سرمایه مشمول نرخ مالیات صفر خواهد بود.

این دستور بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و بند (و) تبصره 2 قانون بودجه 1401 کل کشور اجرا می شود.

حذف مالیات شرکت های سهامی در صورت افزایش سرمایه

انتهای پیام/4129/

  برای فروش، فروش و بدهی

دیدگاهتان را بنویسید