مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه‌های شورا، در این جلسه بندهای مربوط به «امنیت غذایی; تضمین منابع غذایی کافی و ایمن» و «مقابله مؤثر با پدیده تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود آب» به پایان رسید.

در این جلسه که با حضور وزیر نیرو، رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، اعضای مجمع تصمیم گرفتند. “تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و دستیابی به الگوی مصرف بهینه مواد غذایی و محصولات کشاورزی” در سال‌های برنامه هفتم.

در این راستا اعضای مجمع خواستار «افزایش سطح بهداشت و ایمنی و ارتقای کیفیت غذا»، «استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه و ترویج کشاورزی دانش‌بنیان با تأکید بر افزایش بهره‌وری در واحد» شدند. منطقه، «تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و اصلاح الگوی کشت با پیروی از سیاست‌های مشترک بهسازی اراضی» و «ارتقای جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شبکه عرضه مواد غذایی با تأکید بر نگاه حلال» (برند) ‘ تصویب شدند.

در ادامه بند مربوط به مقابله موثر با پدیده تغییر اقلیم، خشکسالی و کم آبی، اعضای مجمع دو ماده از آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند: «ایجاد نظام یکپارچه مدیریت و مدیریت منابع آب کشور بر اساس شش حوزه» و «افزایش پنج درصدی متوسط ​​بهره‌وری سالانه آب کشاورزی در کشور» تصویب شد.

یادآور می شود، رسیدگی به مواد و بندهای هفتمین آیین نامه عمومی حسب مورد در جلسات فوق العاده شورا در روزهای آتی ادامه خواهد داشت.

  تورم 80 درصدی در ترکیه / قیمت مواد غذایی و حمل و نقل دو برابر شد

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

مصوبات مجمع برای امنیت غذایی و مدیریت آب در سیاست های برنامه هفتم

دیدگاهتان را بنویسید