مشارکت مردم ایران در جنگ احتمالی علیه اسرائیل – تفکر مدرن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، واقعیت های تاریخی نشان می دهد که صهیونیست ها در بطن تصمیم گیری های آمریکا حضور و نفوذ دارند و به طور سیستماتیک آمریکایی ها را به اشتباه انداخته و منافع آمریکا را فدای منافع صهیونیست ها کرده اند. به همین دلیل، هر روز از اعتبار و وزن ژئوپلیتیک آمریکا نسبت به رقبای خود در منطقه کاسته می شود و قطعاً روزی نخبگان و مردم آمریکا از خواب بیدار خواهند شد.

درگیری رژیم اسراییل با جمهوری اسلامی ایران موضوعی غیرقابل انکار است زیرا به طور مستقیم و غیرمستقیم اقدامات تروریستی و خرابکارانه زیادی را علیه این کشور انجام داده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

1 فشار بر ایالات متحده برای خروج از برجام و اعمال تحریم های کل بانکداری هوشمند، سوئیفت، صرافی های بانکی خصوصی و تحریم های دارویی (جلوگیری از خرید واکسن در سال اول تاج و کشتن بیش از 180000 نفر معادل هشت نفر). جنگ سال و تأثیر بر سلامت عمومی)؛

2. حملات سایبری علیه پمپ بنزین ها، راه آهن، گمرک، بنادر و کارخانه های تولید کننده کالاهای اساسی.

3. خرابکاری زیرساخت های نفتی، هسته ای و فضایی.

4. ترور دانشمندان هسته ای و ارعاب اساتید و دانشجویان علمی.

5. ترور فرماندهان نظامی کشور;

6. اجرای فعال تحریم های ورزشی از طریق سازمان های بین المللی.

7. فشار دیپلماتیک در عرصه بین المللی; 8. توطئه برای بازگرداندن محصولات صادراتی ایران و …

این در حالی است که طی ماه های اخیر بر اساس گزارش رسانه ها و تحلیل های کارشناسی، عدم قطعیت رویارویی نظامی جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل افزایش یافته است. این امر منجر به اتخاذ تدابیر لازم از سوی نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده است، اما در این میان میزان حمایت عمومی از سیاست‌های نظامی و امنیتی و واکنش عمومی به اقدام نظامی احتمالی اسرائیل حائز اهمیت است. دفاع کشور البته تجربه تاریخی دوره های مختلف به ویژه زمانی که ایران مورد هجوم نیروهای بیگانه قرار گرفت نشان داده است که ایرانیان با وجود همه مشکلات داخلی و نارضایتی های احتمالی از متجاوز، متحد شده و از کشور و تمامیت ارضی آن حمایت کرده اند. یعنی مردم ایران نشان داده اند که همیشه آماده اهدای خون بوده اند، آیا صهیونیست ها هم حاضر به اهدای خون هستند؟

  در چه شرایطی پدر می تواند از فرزند ارث ببرد؟! - اندیشه معاصر

میزان مشارکت مردم ایران در جنگ احتمالی علیه اسرائیل

با این حال، این امر مستلزم ارزیابی میزان حمایت عمومی از واکنش جمهوری اسلامی ایران به ماجراجویی احتمالی تصمیم گیری ملی رژیم اسرائیل است. بر این اساس سعی شد با انجام یک نظرسنجی ملی ارزیابی واقع بینانه صورت گیرد.

در این پیمایش نمونه‌ای مبتنی بر نرم‌افزار (PASS) با ابزار جمع‌آوری داده‌های پرسشنامه‌ای بسته، از ۱۱۰۶ نفر سوال پرسیده شد تا با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و مشتق‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. این پژوهش به طور هدفمند به دنبال ارزیابی ابعاد مختلف نظرسنجی یعنی «نگرش ایرانیان به میزان حمایت از پاسخ ایران به اقدام نظامی اسرائیل» است. سؤالات مطرح شده عبارتند از:

1 میزان پیگیری اخبار مربوط به درگیری های جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم.

2. تهدید رژیم اسرائیل از دیدگاه مردم ایران.

3. پذیرش مردمی در پاسخ به تهدیدات رژیم اسرائیل.

4. رضایت از روندهای کنونی در زمینه مقابله با تهدیدات رژیم اسرائیل.

5. فعالیت مردم در صورت اقدامات نظامی احتمالی رژیم اسرائیل.

مجموع آماری این نظرسنجی جنسیتی به شرح زیر است: از 1106 نفر، 61 درصد مرد و 39 درصد زن از جمعیت فعال جامعه ایران هستند، یعنی. 18 تا 75 سال شامل 47% جوان، 42% میانسال و 11% مسن.

بررسی افرادی که اخبار مربوط به مناقشه جمهوری اسلامی ایران را دنبال می کنند نشان می دهد که ۸۳ درصد مردم این اخبار را دنبال می کنند. از این تعداد 83 درصد اخبار، 32 درصد اخبار را به صورت جدی، 56 درصد اخبار را به ترتیب اهمیت و 12 درصد اخبار را به صورت موردی دنبال می کنند. از سوی دیگر، 49 درصد از پیروان رژیم اسرائیل معتقدند که چالش های داخلی رژیم اسرائیل بر بی ثباتی سیاسی و امنیتی آن تأثیر می گذارد و 78 درصد از این 49 درصد معتقدند که این چالش ها منجر به فروپاشی داخلی رژیم اسرائیل می شود. . حالت

وقتی صحبت از تهدید به میان می آید، 67 درصد از ایرانیان رژیم اسرائیل را تهدیدی برای کشور می دانند. 56 درصد از 67 درصدی که اسرائیل را تهدید می‌دانند، بر این باورند که تهدیدات و اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل علیه ایران در تضاد با هویت، آرمان‌ها و ارزش‌ها و ارزش‌های سیاسی، فرهنگی، ملی و مذهبی مردم ایران است. و 81 درصد از این افراد این اقدامات را مبنای ایران هراسی می دانند.

  تکذیب مناسب صحبت پرسپولیس با ستاره تیم ملی + جزئیات - تفکر معاصر

این نظرسنجی نشان می دهد که 73 درصد از ایرانیان معتقدند که اقدامات تروریستی و خرابکارانه ضد ایرانی رژیم اسرائیل بر معیشت آنها تأثیر می گذارد، مانند ترویج تحریم های بیشتر علیه ایران و همچنین ترور و خرابکاری. همچنین 69 درصد از پاسخگویان، اقدامات نظامی رژیم اسراییل و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران را لازمه بروز چالش اقتصادی برای کشور می دانند. 48 درصد از این 69 درصد این چالش اقتصادی را عامل بروز بحران اقتصادی می دانند و 41 درصد نیز این چالش را عادی می دانند که منجر به بحران اقتصادی نمی شود.

در این نظرسنجی 61 درصد از پاسخگویان رژیم اسرائیل را حامی و محرک گروه های تکفیر علیه جمهوری اسلامی ایران می دانند که باید هرچه سریعتر دفع شود.

در این نظرسنجی 74 درصد مردم پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اقدامات رژیم اسرائیل از جمله ترور فرماندهان و دانشمندان نظامی و همچنین خرابکاری در زیرساخت های هسته ای و عمومی کشور را در نظر نمی گیرند. .

همچنین در این نظرسنجی 79 درصد شرکت کنندگان موافق رویارویی نظامی با تهدیدات نظامی و اقدامات تروریستی مخرب احتمالی رژیم اسرائیل توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. 39 درصد از این 79 درصد خواهان رویارویی بیشتر هستند و 31 درصد از این 79 درصد این را فرصتی برای فراهم کردن فرصت مناسب برای سرنگونی رژیم اسرائیل می دانند.

73 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جمهوری اسلامی ایران توانایی پاسخگویی به تهدیدات رژیم اسرائیل علیه خود را دارد.

در این نظرسنجی 63 درصد از جمعیت کشور موافق ارائه ادبیات مرتبط با تهدیدات تروریستی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در کتاب های درسی آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور هستند. 53 درصد از این 63 درصد معتقدند که تاکنون کار کمی انجام شده است.

  این تمرین سنتی را انجام دهید تا بیشتر عمر کنید - فکر مدرن

در مورد اقدام مردمی در صورت عملیات نظامی اسرائیل، 63 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که شرکت خواهند کرد. 39 درصد از این 63 درصد می گویند که نوع مشارکت آنها سیاسی است (از شرکت در تجمعات برای حمایت از فعالیت ها تا فعالیت در کمپین های سیاسی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی). 23 درصد از این 63 درصد نوع مشارکت خود را کمک مالی و حمایتی عنوان کرده اند. 27 درصد از این 63 درصد مشارکت خود را منوط به برآورده شدن نیازها کردند و 11 درصد از این 63 درصد آمادگی خود را برای رزم (از شرکت در تدارکات گرفته تا حضور در جبهه های جنگ نظامی و عملیات های شهادت طلبانه) اعلام کردند.

با نگاهی به نتایج این تحقیق می توان گفت که اکثریت مردم ایران در صورت ماجراجویی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران با درک تهدیدات از رویارویی با این تهدیدات استقبال می کنند و خواهان واکنش شدیدتر در این زمینه هستند. در حوزه کنشگری اکثریت افراد با توجه به توانایی های خود در این عرصه فعالیت دارند.

از سوی دیگر، با مقایسه این نظرسنجی با مطالعات حاکی از افزایش نفرت از یهودیان در سراسر جهان، می توان گفت که جنایات و ماجراجویی های این رژیم نه تنها امنیت یهودیان را در سراسر جهان افزایش نداده، بلکه آنها را نیز افزایش داده است. آسیب پذیری به عنوان مثال، روزنامه اسرائیلی هیوم، گزارشی از نحوه نمایش اسرائیل در رسانه های جهانی می دهد.

در همین راستا، این نظرسنجی نشان می‌دهد که اقدامات تروریستی و ماجراجویی‌های اخیر رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران منجر به رویارویی با این رژیم شده و حتی اقدامات متقابل علیه این رژیم به مطالبه عمومی تبدیل شده و مردم خواهان مشارکت فعال هستند. .

از سوی دیگر، ده ها هزار یهودی در ایران به خاطر اقدامات اسرائیل شرمنده مردم ایران هستند، اما مردم با نجابت ایرانی از آنها دفاع می کنند. مردم منطقه نیز در مقابل تهدیدات تروریستی اسرائیل علیه ایران با مردم ایران همدردی می کنند.

انتهای پیام/*

(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)

لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1254878

دیدگاهتان را بنویسید