مراسم تقدیر از رهبر معظم انقلاب از کتاب مهاجری از سرزمین خورشید.

18791 370 فقط خبر
مراسم تقدیر از رهبر معظم انقلاب از کتاب مهاجری از سرزمین خورشید.

  بازدید سرلشکر موسوی از عملیات عمرانی مرکز بازنشستگی ارتش - تفکری مدرن

دیدگاهتان را بنویسید