قیمت مرغ و گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول – فکر مدرن

قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ

عنوان

قیمت (تومانی)

پای مرغ بدون پوست بدون دم چرب 41 100 پای مرغ بدون استخوان 45 200 پای مرغ و سر ساق بدون پوست 50 300 سینه، ریه، گردن، بال مرغ بدون پوست 51 200 سینه مرغ بدون پوست، ریه، گردن، بال، بازو 50000 ساق و سینه مرغ بدون پوست بدون دم، دم شش دم 46500 بال مرغ کبابی معمولی – بدون نوک بال 41 300 دست مرغ کبابی معمولی 31500 بال مرغ و مرغ کبابی معمولی را با هم مخلوط کنید 36 700 فیله مرغ 66 500 گردن مرغ بدون پوست 12 700 شنیسل مرغ بدون آرد 58800 مرغ چینی 61 700 جوجه کبابی بدون استخوان بدون دست معمولی 61 700 مرغ کبابی با استخوان های ساده 51500 پای مرغ چینی 10 عدد 54 500 جوجه کنتاکی 45000 سینه مرغ سرخ شده 51000 قلب مرغ تمیز 14500 جگر مرغ 10500 سینه مرغ 14500 پای مرغ 7700 بسته بندی بلدرچین منجمد 1000 گرم 61000 بسته بندی بلدرچین منجمد 500 گرمی 40000 بلدرچین کامل تازه 59 000 کبک منجمد 182000 تازه، تمام کبک 187 000 مرغ کامل منجمد 25000 مرغ کامل تازه 27800 مرغ کامل تازه تمیز شده 28000 مرغ داغ تازه 40000 پای ترکیه 54 500 ران بوقلمون با پوست و استخوان 51500 ران مغز بوقلمون 71500 سینه بوقلمون 47500 فیله بوقلمون 68 500 دست ترکیه 25500 بال های ترکیه 18 700 گردن بوقلمون 23500 ترکیه کل ذبح یا تقسیم شده است 35000 پای ترکیه 45500 جگر بوقلمون را تمیز کرد 11200 قلب بوقلمون تصفیه شده 14000 آبشش بوقلمون را تمیز کرد 11000 ترکیه نصف شده است 34500 پای بوقلمون 6500 تخم مرغ بسته بندی نشده 42000 تخم مرغ حجیم 41000 تخم مرغ بسته بندی شده 42000 تخم مرغ بسته بندی شده 15 عدد 21000 تخم مرغ (پوست قهوه ای) بسته 30 عددی 42000 تخم مرغ (پوست قهوه ای) بسته 15 عددی 21000 تخم بلدرچین 6 عدد 17500 تخم بلدرچین 4 رقمی 11500 تخم مرغ کبک در 12 عدد بسته بندی شده است 27500 12 عدد تخم بلدرچین 13500 تخم بلدرچین 15 عدد 16500 تخم بلدرچین در 24 عدد بسته بندی شده است 24 500 تخم بلدرچین در درب بسته بندی شده از 38 تا 42 عدد 36500 بوقلمون کبابی 61000
  عکس های ضد و نقیض دختر علی دایی حاشیه ساز شد - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید