قیمت سکه ایرانی امروز یکشنبه 8 اسفند 1400 + جدول – تفکر مدرن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت سکه ایرانی امروز یکشنبه 8 اسفند 1392 در انواع سوت با رتبه 750 در جدول زیر قابل مشاهده است. سوت یک واحد جرم طلا و یک گرم = 1000 میلی گرم = 1000 سوت است، به طوری که هر سوت برابر با یک هزارم گرم است.

به روز رسانی: یکشنبه 29 اسفند

سکه ایرانی (سوت)

قیمت (ریال)

سکه ایرانی 0/050 745 000
سکه ایرانی 0/100 1,440,000
سکه پارسی 0/150 2,135,000
سکه ایرانی 0200 2,830,000
سکه پارسی 0/250 3,525,000
سکه ایرانی 0.300 4,250,000
سکه پارسی 0.350 4,945,000
سکه ایرانی 0.400 5,640,000
سکه ایرانی 0.450 6,335,000
سکه پارسی 0/500 7,030,000
سکه ایرانی 0.600 8,420,000
سکه ایرانی 0.700 9,810,000
سکه ایرانی 0.800 11,220,000
سکه پارسی 0/900 12,610,000
سکه ایرانی 1/000 14,000,000
سکه ایرانی 1/100 15,390,000
سکه پارسی 1/200 16,830,000
سکه ایرانی 1/300 18,220,000
سکه ایرانی 1/400 19,610,000
سکه ایرانی 1/500 21,000,000
سکه ایرانی 1/600 22,390,000
سکه ایرانی 1/700 23,780,000
سکه ایرانی 1/800 25 170 000
سکه ایرانی 1/900 26,560,000
سکه ایرانی 2000 27,950,000

انتهای پیام/*

(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)

لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1276859

  دلیل افزایش قیمت خودرو به گفته مدیرعامل سایپا - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید