شرایط رسیدن عروس به پدرشوهر و مادرشوهر – تفکر مدرن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه نوین، افرادی که با متوفی (متوفی) رابطه فامیلی (در دوران کودکی) یا رابطه سببی (به عنوان همسر) دارند، بر حسب درجه و خویشاوندی (نزدیک) در طبقات مختلفی قرار می گیرند. با توجه به طبقه و وضعیت آنها، اندازه سهم ارث هر یک متفاوت خواهد بود.

کسانی که از طریق:

  • والدین و فرزندان و فرزندان فرزندان
  • اجداد و برادران و خواهران و فرزندانشان
  • امامان، عموها، عموها، عمه ها و فرزندانشان

کسانی که علّت ارث می برند:

پس از بررسی طبقات، وراثی که به واسطه خویشاوندی ارث می برند، باید شرایط زوجی را که به دلیل رابطه سببی با سایر وراث از هر طبقه ای از یکدیگر ارث می برند، در صورتی که ازدواج آنها دائمی بوده و حرام ارث ندارد، در نظر بگیریم.

ارث زوجین:

اگر متوفی فرزند (فرزند) یا فرزند (نوه) نداشته باشد، نصف (نصف) ارث متعلق به زوج است.

چهارم (ربع) ارث زوج است که متوفی دارای فرزند (فرزند) یا اولاد (نوه) باشد.

میراث همسر:

اگر شوهر اولاد داشته باشد یک هشتم عین مال منقول و یک هشتم قیمت اموال اعم از اموال و اموال را ارث می برد.

اگر شوهر بچه نداشته باشد یک چهارم اموال منقول و یک هشتم اموال غیر منقول اعم از سلطنت و اعیان ارث می برد.

در تعدد زوجات، یک چهارم (اگر شوهر بچه دار نباشد) یا یک هشتم (اگر شوهر بچه دار باشد) مال زن است که بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

آیا پدرشوهر و مادرشوهر از اموال عروس خود به ارث می برند؟

پدرشوهر و مادرشوهر عموماً دارایی عروس را به ارث نمی برند. در صورت فوت زوج ابتدا مهریه زوجه پرداخت می شود. در صورت بدهی زوج از اموال متوفی به (پدر و مادر او) بدهی پرداخت می شود. ضمناً پدر و مادر به اتفاق عروس از فرزند متوفی خود ارث می برند نه از اموالی که به عروس رسیده است.

  جهاد تبیینی یکی از عناصر اصلی انقلابی گری است

ارث پدرشوهر و مادرشوهر از پسر متوفیشان

  • اگر متوفی فرزندی نداشته باشد و فقط پدر و مادر متوفی (پسر) زنده باشند، تمام اموال را به ارث می برند. اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم برنده می شوند.
  • فرض کنید یک نفر بمیرد و فقط یک مادر (نه زن و نه فرزند) باقی بماند، اینجا مادر همه چیز را به ارث می برد.
  • در مورد دیگر، تصور کنید که تنها پدری که از متوفی باقی مانده است، اکنون کل ارث را از پدر می گیرد.
  • در مورد دیگر اگر فقط پدر و مادر متوفی باقی بمانند. مادر یک سوم را می گیرد و پدر بقیه را.
  • اگر فرزند نزد پدر و مادر متوفی بماند، در اینجا مادر یک ششم، پدر – یک ششم و بقیه به فرزند می رسد. حالا اگر یک زن را در همین مثال تصور کنید، یک هشتم می گیرد.

انتهای پیام/*

(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)

لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1277613

دیدگاهتان را بنویسید