سفیر ایران با فرماندار موتنه در عراق دیدار کرد

سفیر ایران با استاندار دیدار کرد

بر اساس گزارش ها اعتدالدر این نشست مهم ترین مسائل مربوط به مشکلات ناشی از تخریب محیط زیست، کم آبی و پروژه های عمرانی نیمه تمام باقی مانده در استان موتنه عراق و همچنین فرصت های بالقوه برای همکاری های کشاورزی، اقتصادی و صنعتی بین این استان و کشورمان مطرح شد. طرفین مورد بررسی و مشورت قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، استان المتنه واقع در شهر سماوه یکی از 18 استان عراق است که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند.

انتهای پیام/

  سرقت خودرو 40 درصد سرقت ها در تهران - تفکر مدرن

دیدگاهتان را بنویسید