سردار آزمون 3 میلیارد خسارت دید

سردار آزمون 3 میلیارد خسارت دید

محمدی با اشاره به اینکه بیمه سرمد افتخار می کند که بازیکن تیم ملی فوتبال ایران اقدامات بیمه ای بزرگی در این بیمه انجام داده است، گفت: کشور شرکت کننده توسط بیمه سرمد بیمه شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اسب های مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان سردار آزمون که در این شرکت بیمه شده بود در هفته های اخیر بر اثر قولنج جان باخت، افزود: پس از این حادثه بیمه سرمد متخصص اعزام و خسارت وارد کرد. .” رسیدگی و خسارت بازیکن تیم ملی فوتبال را پرداخت کرد.

مدیر بیمه سرمد استان گلستان با تاکید بر اینکه خلیل آزمون پدر و مدیر برنامه های سردار آزمون در دفتر 2336 بیمه سرمد صمدیاری در گنبدکاووس استان گلستان حضور یافت، خاطرنشان کرد: توسط این نمایندگی دریافت شد.

محمدی با تشکر از بازیکن تیم ملی فوتبال برای انتخاب بیمه سرمد گفت: پدر سردار آزمون به نمایندگی از وی از ارائه خدمات شایسته و پرداخت زمان غرامت تقدیر کرد و امیدواریم این خدمات مستمر ادامه یابد.

  چگونه رشید کاکاوند همزمان در دو برنامه زنده یلدا ظاهر شد؟ - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید