سخنی از آیت الله العظمی جوادی آملی در مورد حجاب

118823 402 فقط خبر

* بحث حجاب و عفاف با سرنیزه حل نمی شود.

نامه می نویسند و می پرسند چرا سکوت می کنی و از حجاب حرف نمی زنی؟

* با فرض اینکه این روسری را به جلو هل می دهید. این اسمش عفت نیست. «ازدواج سنتی» مانع فساد است.

* با گرفتن و بستن می توان نگاه را حفظ کرد، اما گرفتن و بستن آن را بدتر نمی کند، قطعاً آن را حل نمی کند.

تعداد بازدید: 0

  حضور فرمانده سپاه محمد رسول الله در تهران در جلسه شورای شهر - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید