سال گذشته، 61 نوزاد در نزدیکی آخور «رها شدند».

معاون اجتماعی کشور با استناد به آمار 30 هزار خانواده متقاضی فرزندخواندگی گفت: سال گذشته 61 نوزاد توسط والدین بیولوژیک خود در سطح شهر به ویژه نزدیک مهد کودک رها شدند.

بر اساس گزارش ها اعتدالمحمد نصیری، معاون بهزیستی سازمان بهزیستی گفت: سال گذشته 61 نوزاد توسط والدین بیولوژیک خود در این شهرستان به ویژه در نزدیکی مهدکودک ها رها شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی، معاون اجتماعی معاونت اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 30 هزار خانواده متقاضی در سامانه ملی فرزندخواندگی ثبت نام کرده اند و پرونده 17 هزار خانواده تکمیل شده و در دست بررسی است. کودک.

  مشوق های مجلس برای سرمایه گذاری در پروژه های شهدا

دیدگاهتان را بنویسید