زیرمجموعه های بانک تعاونی واحدهای تخصصی و اجرایی بانک باشند

1087645 فقط خبر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، شیخ حسینی در نشست بررسی عملکرد شرکت های تابعه بانک بر اهمیت ارزش آفرینی برای ذینفعان تاکید کرد و افزود: باید از همه ظرفیت های موجود برای ارائه خدمات استفاده کنیم. خدمات و محصولات به نفع همه ذینفعان و شرکت های تابعه بانک به عنوان دستگاه های اجرایی موثر و در راستای استراتژی های بانک در ایجاد این هم افزایی بسیار موثر هستند.
رئیس بانک با اشاره به اینکه در بانک توسعه تعاون تنها موضوع سودآوری نیست، ادامه داد: باید از تخصص، دانش، تجربه و ظرفیت شرکت های تابعه در همه زمینه ها استفاده شود تا شاهد موفقیت گروه بانکی در تعریف استراتژی ها، اهداف و فرآیندها باشیم.
شیخ حسینی به نقش مؤثر اشاره می کند سرمایه انسانی وی در این سازمان افزود: امروزه مزیت رقابتی بین سازمان هاست سرمایه انسانی هستند، فناوری، دارایی و درآمد تنها در حضور سرمایه انسانی معنا پیدا می کند و توجه به استعداد زیردستان و ایجاد انگیزه در آنها از وظایف مدیران است.
وی در ادامه انضباط اداری و مالی را مبنای اساسی انجام کارها دانست و با اشاره به اینکه در اسلام و کلام بزرگان به نظم و انضباط بسیار توجه شده است، افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مطلوب و راهبردی، شرکت های تابعه در آینده به شرکت های تخصصی تبدیل خواهند شد و در هنگام انجام قراردادهای مربوط به بانک می توانند با سایر سازمان ها نیز قراردادهای اجرایی ثبت کنند.
رئیس بانک با اشاره به رعایت شفافیت در کار و خدمات ارائه شده توسط شرکت های تابعه بانک توسعه تعاون وی با بیان اینکه فعالیت شرکت های تابعه در چارچوب مقررات حرفه ای و قانونی، رعایت شفافیت و تکمیل خدمات توسعه ای بانک است، گفت: تمامی فعالیت ها، عملیات و پروژه های شرکت ها باید شفاف و شفاف باشد. برای تسهیل سفر باید مدیران فعال و با انگیزه داشته باشیم.
شیخ حسینی همچنین افزود: شرکت های تابعه بانک توسعه تعاون همیشه در مسیر ارائه بهینه خدمات مجموعه متنوع، گسترده و با کیفیت بالا بانک توسعه تعاون در این راستا لازم است حجم عملیات مطابق با سیاست های بانک و واحدهای تخصصی مرتبط با فعالیت هر شرکت مدیریت شود.
فتاحی رئیس هیات مدیره بانک نیز که در این جلسه حضور داشت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه راهبرد اصلی شرکت های تابعه کمک به بانک است بر لزوم افزایش سرمایه بانک اشاره و تاکید کرد.
سیدباکر فتاحی به بررسی ضرورت بررسی و رفع مشکلات در شرکت ها پرداخت و در این زمینه حضور و مشارکت همکاران مرتبط با بانک ها را برای تعامل و همفکری موثر دانست.
در این دیدار آقایان فیاض مقدم مدیرعامل شرکت بورس توسعه تعاون، افتخاری مدیرعامل شرکت صمت، فنایی مدیرعامل شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، عطا مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه واسپاری، بوذرجمهر مدیرعامل گروه مالی توسعه تعاون و اکبر نجفی، مدیرعامل شرکت کارگزاری پوشش توسعه تعاون، از فعالیت های خود خبر دادند. ، عملکرد و کاربردهای تخصصی شرکت ها را برجسته کرد.

  روسیه از موضع رژیم صهیونیستی در حمایت از اوکراین انتقاد کرد

انتهای پیام/ ر

دیدگاهتان را بنویسید