روند افزایشی سطح مشارکت اقتصادی در 13 استان

42245 908 فقط خبر

بررسی های آماری تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در 13 استان کشور افزایش یافته است.

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 15 ساله و بالاتر نشان می دهد که 41 درصد از جمعیت در سن کار (15 سال و بالاتر) شاغل یا بیکار هستند.

نتایج نشان می دهد که میزان مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با مردان و در مناطق شهری کمتر از مناطق روستایی است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در کشورمان حدود 63 میلیون و 702 هزار نفر 15 سال به بالا وجود دارد که از این تعداد 26 میلیون و 112 هزار نفر جمعیت فعال (ضریب فعالیت اقتصادی) هستند که 41 درصد را شامل می شود.
13 استان شامل اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و همدان بیشترین مشارکت اقتصادی را در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارند.
نرخ مشارکت در استان های اردبیل از 45.8 تا 47.5 درصد، اصفهان از 41.3 به 42.2 درصد، بوشهر از 38.4 به 42.1 درصد، چهارمحال و بختیاری از 41.8 به 42.1 درصد، خراسان رضوی از 40.3 به 42.4 درصد، استان خراسان رضوی از 40.3 به 42.4 درصد، زنان 7.4 درصد به 42.4 درصد است. از 36.8 به 38.4 درصد، قزوین از 43.3 به 43.9 درصد، قم از 36 به 36.5 درصد، کردستان از 42.6 به 43 درصد، گیلان از 44.4 به 46.1 درصد، مازندران از 42.9 به 44.7 درصد و همدان از .7 به 4.4 درصد افزایش یافته است.

  چگونه بفهمیم که مورد آزار عاطفی قرار گرفته ایم؟ - اندیشه معاصر

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید