روزهای بارانی در حوضه دریای خزر

31187 179 فقط خبر

پژوهشکده آب برای هفته آینده بارندگی در برخی از حوزه های آبخیز کشور را پیش بینی کرده و اعلام کرده است: در هفته اول سال آبی جدید حوزه آبخیز دریای خزر بارندگی بیشتری دارد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بر اساس گزارش جدید پژوهشکده آب در هفته جاری، وقوع بارندگی در برخی مناطق شمالی و جنوبی کشور (به ویژه استان های کرمان و هرمزگان) دور از انتظار نیست. انتظارش میرفت.

همچنین با توجه به پیش بینی بارندگی در هفته آینده، بارش در مناطق واقع در سواحل دریای خزر پیش بینی می شود.

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در هفته جاری شاهد حداکثر بارندگی 37.6 میلی متر و میانگین دامنه آن 5 دهم میلی متر بود که بیشترین میزان بارندگی در میان حوضه های آبریز کشور بود.

دومین جایگاه با بیشترین بارش در این هفته متعلق به حوضه آبریز فلات مرکزی با حداکثر بارندگی 34.8 میلی متر و میانگین 2 دهم میلی متر است.

سپس حوضه آبریز دریای خزر حداکثر 11.2 میلی متر و میانگین بارندگی 7 دهم میلی متر را دریافت می کند.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه حداکثر 6.8 میلی متر با دامنه متوسط ​​1.5 میلی متر بارندگی دارد.

در هفته جاری حوضه آبریز مرز شرقی حداکثر 9 دهم میلی متر کمتر از میانگین منطقه بارندگی داشته است.

حوضه آبریز قراقم تنها حوضه آبریز ممتاز کشور است که در این هفته بارندگی نداشته است.

در این هفته در 5 حوضه از 30 حوضه آبریز درجه 2 کشور هیچ بارندگی وجود ندارد.

بر این اساس 6 حوضه آبریز عمده کشور در هفته منتهی به 17 مهر ماه الگوهای بارشی متفاوتی خواهند داشت، بنابراین 4 حوضه آبریز و دو حوضه بدون بارندگی خواهند بود.

  سفر به ترکیه ممنوع شد

بر اساس این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به 17 مهرماه شاهد حداکثر 50.1 میلی متر و میانگین 4.1 میلی متر بارندگی خواهد بود که بیشترین میزان بارندگی در بین حوضه های آبریز کشور خواهد بود.

در هفته منتهی به 8 اکتبر، حوضه آبریز فلات مرکزی حداکثر 2.7 میلی متر و میانگین 0 میلی متر بارندگی را شاهد خواهد بود.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته منتهی به 17 مهرماه شاهد حداکثر 7 دهم میلی متر و میانگین صفر میلی متر خواهد بود.

همچنین حوضه های قره قم در هفته اول سال آبی جاری حداکثر 6 دهم میلی متر بدون برد متوسط ​​بارندگی خواهند داشت.

حوضه های مرزی شرق و خلیج فارس و دریای عمان در هفته منتهی به 8 اکتبر که اولین هفته سال آبی جدید است (مهر 1401 تا پایان شهریور 1402) بدون بارندگی بود.

انتهای پیام/

همچنین از مجموع 30 حوضه آبریز ردیف 2، 19 حوضه بدون قطره باران خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید