دیدار عباس صالحی و حسین شریعتمداری

این جلسه نیز بدون تکلف پشت میز شریعتمداری برگزار شد که مملو از نسخه های مطبوعات روزانه بود و آقای صالحی گفت که این فضا را بیشتر دوست دارد.

دیدار عباس صالحی و حسین شریعتمداری

خبرگزاری اعتدال نوشت: صبح امروز شنبه سردبیران اطلاعات و کیهان به گفتگوی صمیمانه نشستند.

کشورهایی که با یکدیگر بیگانه نبودند، خاطرات خود را از مرحوم دوایی و یاد و خاطره آن مرحوم بیان کردند.

این جلسه نیز بدون تکلف پشت میز شریعتمداری برگزار شد که مملو از نسخه های مطبوعات روزانه بود و آقای صالحی گفت که این فضا را بیشتر دوست دارد.

جلسه مدیران مسئول کیهان و اطلاعات حدود یک ساعت به طول انجامید و قرار بود هر از چند گاهی ادامه یابد.

  اعتراض شدید گهر برهنه/ نقطه استقلال برگشت - تفکر مدرن

دیدگاهتان را بنویسید