دوران طلایی اعلام تاج سرخ و اعمال محدودیت بر کشور – تفکر مدرن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، موثرترین زمان برای اعلام وضعیت قرمز قبل از اوج بیماری، بستری شدن در بیمارستان یا فوت است و بهترین زمان برای اعلام وضعیت قرمز و اعمال محدودیت، شروع پنجره طلایی در نمودار است. از آنجایی که محدودیت در حال حاضر باعث کاهش نرخ افزایش تعداد بیماران، پر شدن ناگهانی بیمارستان ها، بدتر شدن کیفیت خدمات پزشکی به دلیل تعداد زیاد مراجعین و در نتیجه افزایش نسبت مرگ و میر به عفونت و کاهش می شود. بستری شدن در بیمارستان

با توجه به کاربرد ماسک، منحنی های آبی، قرمز و مشکی در نمودار زیر به ترتیب موج بیماران، بستری شدن در بیمارستان و مرگ از ناحیه تاج را در یک خیز نشان می دهد و چندین روز طول می کشد تا برخی از افراد آلوده به شدت بیمار شوند و بستن. بودن.

اگر فردی بر اثر بیماری عروق کرونر قلب فوت کند، چند روز پس از بستری شدن در بیمارستان، مرگ وی رخ می دهد. به همین دلیل اوج موج بستری در بیمارستان حدود دو هفته پس از اوج موج عفونت و اوج مرگ حدود دو هفته پس از اوج بستری رخ می دهد. تعداد بیماران بیشتر از تعداد بیماران و تعداد بیماران بیشتر از تعداد فوت شدگان است. بنابراین ارتفاع رئوس متفاوت است اما برای سادگی به این صورت ترسیم می شود.

افراد مختلف نظرات متفاوتی در مورد زمان اعلام وضعیت قرمز دارند. رئیس مرکز بهداشت می تواند در زمان اعلام وضعیت قرمز، با رسیدن بیماران سرپایی به اوج خود، اوج بیماری را در نظر بگیرد. با تکمیل ظرفیت بیمارستان، رئیس بیمارستان ممکن است قله بزرگتری را به عنوان حالت قرمز ببیند. برخی از مقامات محلی یا مردم محلی ممکن است اوج مرگ را پرچم قرمز بدانند.

  انتشار تغییرات دفترچه انتخاب رشته جدید/مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 1401 تمدید نمی شود.

انتهای پیام/*

(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)

لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1262701

دیدگاهتان را بنویسید