دختر شهید بهشتی مهمان برنامه «دست خط» است.

اعتدال- در این برنامه ملوک السادات بهشتی درباره سبک زندگی شهید بهشتی و آگاهی کامل مردم از تمام جزئیات زندگی وی صحبت می کند.

به گزارش جمهوریت، فرزند شهید بهشتی در این برنامه به پیوند عمیق شهید بهشتی با قرآن و چاره جویی برای مشکلات کشور با تدبر در قرآن اشاره می کند و نحوه مدیریت جلسات خبرگان قانون اساسی و تلاش های شهید بهشتی را تشریح می کند. این موضوع.

دست نوشته که با نخبگان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و اجتماعی به گفتگوی صریح می پردازد، کار گروه اجتماعی پنج سیما است و محمدحسین رنجبران هر هفته جمعه ساعت 16:20 میزبان این برنامه محاوره ای و تحلیلی است.

  کی روش چگونه جایگزین اسکوچیچ می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید