دادگاه اداری در مورد برکناری شهردار تهران رای نداد

دادگاه اداری در مورد برکناری شهردار تهران رای نداد

بر اساس گزارش ها اعتدالروابط عمومی دادگستری در صورت رای گیری در روز دهم دوره اداری 3062 مورخه 1400/11/23 مورخ ست شرح یه می‌بیﻄ نرخ ,,,,,,,.

در این اطلاعیه آمده است؛ در پرونده مذکور، شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 29148 مورخ 06.07.1400 رئیس «مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت» سازمان اداری و استخدامی کشور را در اجرای ماده 82 قانون سازمان مصوب 1375 کرده است. تعهدات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی، صدور شکایت نامه به دلیل عدم صلاحیت رئیس سازمان مدیریت بازرگانی و نظام های پرداخت سازمان های اداری و استخدامی کشور را در نظر گرفته و ملغی کرده است. مدیریت ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای پست شهردار، فراتر از اختیارات وی و لغو آن. بنابراین رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً ارتباطی با ابطال حکم شهردار تهران ندارد.

  فرهاد معادلات را تغییر می دهد / راه قهرمانی در دستان آبی ها اعلام می شود / آهنگسازی - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید