حجاب های مختلف دیپلمات های زن روسی در ایران و عربستان

عکس زیر مقایسه پوشش سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ایران و عربستان است. پوشش خبری سخنگوی وزارت خارجه روسیه در تهران در فضای مجازی گسترده است.

  کشف جسد یک زن 70 ساله 2 سال پس از مرگ او - تفکر مدرن

دیدگاهتان را بنویسید