حجاب متفاوت دیپلمات زن روسی در ایران و عربستان + عکس

عکس زیر مقایسه پوشش سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ایران و عربستان است. پوشش خبری سخنگوی وزارت خارجه روسیه در تهران در فضای مجازی گسترده است.

  تأثیر میکروب های معده بر شخصیت انسان - تفکر مدرن

دیدگاهتان را بنویسید