جزئیات حمله با چاقو به معاون شهردار تبریز

جزئیات حمله با چاقو به معاون شهردار تبریز

یکی از اعضای شورای شهر تبریز از حمله با چاقو به معاون شهردار تبریز خبر داد.

بر اساس گزارش ها اعتدالعلی باغبان در جلسه علنی صبح امروز شورای شهر تبریز گفت: ظهر دیروز سه یا شش نفر به نماینده یکی از مناطق شهرداری تبریز حمله کردند.

به گفته وی، شکل دفاع از موضوع قابل توجه است. دوربین‌های شهرداری در آنجا کار نمی‌کردند و امنیت هم کار چندانی انجام نمی‌داد.

باغبان می گوید این دوربین ها برای این موارد نصب شده و نگهبانان باید آن ها را تعمیر کنند. آقای شهردار حمایت قانونی به گونه ای است که شهرداری متهم است.

وی با بیان اینکه چنین حمایتی باعث ناامیدی این خدمات شده است، به شهردار گفت که موضوع را زیر نظر داشته باشد تا حقوق شهرداری تضییع نشود.

  درخواست مجلس برای آموزش در مورد لایحه رتبه بندی معلمان هرچه زودتر مفاد اجرایی قانون رتبه بندی را تدوین کنید! - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید