جزئیات اسکان تابستانی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

920753 فقط خبر

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه علم و صنعت، بر اساس اعلام این دانشگاه تعداد محدودی از دانشجویان آینده پذیر در تابستان 1401 خوابگاه دریافت خواهند کرد. دانشجویان مجاز به استفاده از خوابگاه عبارتند از (99 دانشجویی که پروژه نهایی آنها در سامانه گلستان ثبت شده است، دانشجویانی که در نیمسال دوم 1401-1400 پروژه نهایی را دریافت کرده و تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند و دانشجویانی که دوره کارآموزی آنها هستند. مورد تایید آموزش و محل کارآموزی آنها فقط در شهر تهران می باشد). اسامی توسط اداره همکاری های علمی، صنعتی و فناوری تهیه و به خوابگاه ها ارسال می شود.

بر اساس این گزارش، مراحل انجام امور اداری از تاریخ 5 لغایت 9 تیرماه می باشد و دانشجویان به سمت های اعلام شده از سوی دانشگاه از جمله; تسویه اجاره بهای خوابگاه تا پایان نیمسال دوم دریافت فرم درخواست خوابگاه (سایت مدیریت خوابگاه khabghah.iust.ac.ir) تکمیل فرم و تایید رئیس و تربیت معلم (چاپ و امضا) برای دانشجویان مقطع کارشناسی و تحویل آن از 5 تیر 1401 تا 8 تیر 1401. برای تعیین اتاق به واحد اقامتی، کارشناسی ارشد ورودی 1399 اسکان تابستانی 1401 شماره اتاق آنها همان اتاقی است که برای نیمسال اول 1401-1401 طی مکانیزه انتخاب کرده اند. اسکان، دکترا و کارشناسی ارشد 1399 غیر متقاضیان اسکان تابستانی با محل اسکان مدیریت خوابگاه تماس بگیرند تا متحمل هزینه های تابستانی نشوند در شهریور ماه خوابگاه را برای آمادگی و اسکان در مهرماه تخلیه کنند.

انتهای پیام/104/

  با دستور بانک مرکزی، مجوز ۷۱ صرافی تعلیق و لغو شد! - اندیشه معاصر

دیدگاهتان را بنویسید