تنها شهر ایران واقع در ایالت نارنجی کرونا

تنها شهر ایران واقع در ایالت نارنجی کرونا

بر اساس تصمیم ستاد ملی تاج، هیچ تغییری در ضوابط رنگی استفاده از ماسک ایجاد نشده است و رنگ‌آمیزی همچنان تنها بر اساس مراحل بستری در بیمارستان انجام می‌شود. شهر اردکان در استان یزد نارنجی بود.

با افزایش تعداد بستری ها، 32 شهر از وضعیت تاج آب خارج و در وضعیت زرد قرار گرفتند.

به علاوه شهر اردکان در استان یزد نارنجی بود.

افزایش بستری شدن در بیمارستان در شرایط اپیدمی تاج اپیدمی یک هشدار جدی از احتمال موج ششم جهانی است. افزایش آمیکرون در بسیاری از نقاط جهان، حتی در کشورهایی با نرخ واکسیناسیون سه گانه بالا، بسیار بیشتر از افزایش دلتا است.

آمار شهرستان:

شهر صفر قرمز

شهر نارنجی

44 شهر زرد

403 شهرستان آبی

  روز و ساعت بازی پرسپولیس - هوادار; هفته بیست و چهارم لیگ برتر - تفکر مدرن

دیدگاهتان را بنویسید