تشکیل کارگروهی عجیب بین دولت و مجلس

اعتدال – احمد علیرضا بیعی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار جمهوری در خصوص A.استعفای حجت عبدالملکی وزیر کار دولت سیزدهم وی گفت: کارگروهی متشکل از اعضای دو طرف بین دولت و مجلس تشکیل شده است که مسئولیت داوری، ارزیابی و تصمیم گیری نهایی در مورد وزرایی را که درباره برخی از نمایندگان سؤالات جدی یا ابهامات عملیاتی دارند، بر عهده دارد.

8DFF02F6 42A6 4A81 98A0 C2D4FF412EC9 فقط خبروی ادامه داد: پیش بینی می شود در صورت رسیدگی این کارگروه به درخواست نمایندگان برای استیضاح وزیر و احکام داوری درباره استیضاح وزیر، دولت به این نظر و خود وزرا بدون گذر از استیضاح عمل کند. روند و احیاناً بدون رأی اعتماد بعدی «باید به گونه ای عمل کنند که بین دولت و مجلس به دلیل استیضاح تعارضی پیش نیاید و دلیلی برای تضعیف دولت نباشد و زمان مجلس و دولت باشد. برای آن گرفته نشده است

وی گفت: این کارگروه اعلام نشده بین دولت و مجلس برای ارزیابی عملکرد وزرای دولت تشکیل شده است. بر اساس جمع بندی این کارگروه در خصوص آقای عبدالملکی، تصمیم نهایی دولت مبنی بر استعفای وی اجرایی شد. .

علیرضا بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این کارگروه و فعالیت های آن مورد تایید شخص رئیس جمهور قرار گرفته است؟ وی گفت: این کارگروه به نوعی «کارگروه درون حزبی» است و از آنجایی که مجلس و دولت برآمده از جریان های سیاسی است، ترجیح می دهند این موضوعات مورد اختلاف نباشد و جمع بندی نهایی بین دولت انجام شود. و مجلس بدون هیچ میدانی در مورد ترکیب کابینه و وزرا.»

  اولین روز بدون تاج در ایران

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کار این کارگروه ادامه دارد، گفت: با توجه به انتقادات برخی دیگر از وزرا در بین نمایندگان، بدون شک کار و داوری این کارگروه ادامه خواهد داشت و در در مورد سایر وزرا بررسی و تصمیم نهایی این کارگروه پیگیری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید