تبیین شاخص های تاثیر اعضای هیات علمی علوم انسانی و هنر در علوم اجتماعی

1089322 فقط خبر

فاطمه حمیدی فر، مدیرکل پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اظهار کرد: رشته های علوم انسانی و هنر موفق به انتشار نتایج و دستاوردهای بین المللی نشدند. به دلیل محدودیت های ملی و زبانی مراجع مورد استناد در کشور نمی توانند اعضای هیات علمی و اثربخشی آنها را در هر یک از رشته های علوم انسانی و هنر ارزیابی کنند.

وی افزود: در همین راستا اولین جلسه تبیین شاخص اس با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه از اداره کل پژوهش و آموزش تحصیلات تکمیلی، معاونت علوم انسانی و هنر، مرکز تحقیقات، برنامه ریزی و پژوهش برگزار شد. عالی در علوم انسانی و هنر و معاونت پژوهشی و فناوری. در این جلسه ابتدا آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 47132/10 مورخ 4/8/98 و مفاهیم مورد استناد T-index (شاخص فناوری) و S-index (. شاخص تأثیر جامعه مورد بحث قرار گرفت).

مدیرکل پژوهشی و تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و هنر، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امیدواریم با تدوین و ارائه شاخص اس، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان استاندارد سنجش علمی در رشته علوم انسانی و هنر و ارزیابی بهترین ها در S-index.

شاخص S یکی از شاخص های مؤثر برای ارزیابی عملکرد تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه است.

انتهای پیام/4040/

  افشای اطلاعات موشک های ایرانی توسط جمشید شارمه

دیدگاهتان را بنویسید