تبریز لرزید

تبریز لرزید

این زمین لرزه ساعت 08:00:51 دقیقه در استان آذربایجان شرقی حوالی تبریز رخ داد.

عمق زمین لرزه 15 کیلومتری و نزدیکترین شهرها در 8 کیلومتری تبریز، 11 کیلومتری باسمان و 17 کیلومتری سردرود است.

نزدیکترین مراکز استان در 8 کیلومتری تبریز و 124 کیلومتری ارومیه است.

همچنین در ساعت 08:03:31 زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر باسمنگ را در عمق 6 کیلومتری زمین لرزاند.

نزدیکترین شهرها به کانون زلزله ۸ کیلومتری باسمان، ۱۰ کیلومتری تبریز و ۲۰ کیلومتری سردرود است.

به گفته فرزاد رحمانی رئیس اورژانس آذربایجان شرقی دو تیم اورژانس برای ارزیابی به روستاهای اطراف باسمان اعزام شده اند.

خوشبختانه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

  نحوه محاسبه حقوق معلمان از آغاز 1401 - اندیشه مدرن

دیدگاهتان را بنویسید