تبریز دوباره لرزید

تبریز دوباره لرزید

زمین لرزه ای به بزرگی 4.3 ریشتر ساعت 06:18:03 تبریز و باسمنگ را لرزاند. عمق این زمین لرزه 14 کیلومتر بوده است.

نزدیکترین شهرها در 9 کیلومتری باسمان، 9 کیلومتری تبریز و 19 کیلومتری سردرود قرار دارند.

گفتنی است ساعت 8:00 دیروز یکشنبه 3 بهمن 1392 زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر تبریز و اطراف آن را لرزاند.

  ترافیک نیمه شلوغ در جاده کندوان و هراز - تفکر مدرن

دیدگاهتان را بنویسید