بیشترین و کمترین تورم ماهانه خانوارها در کدام استان ها است؟

به گزارش گروه اقتصادی آنا، مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده را به تفکیک استان در ماه ژوئن منتشر می کند.

در این ماه بیشترین تورم ماهانه خانوار در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3.8 درصد و کمترین تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.8 درصد بوده است.

اهداف خانوار

در خرداد ماه شاخص کل خانوارهای کشور (100 = 1395) به 4.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین تورم ماهانه خانوار در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3.8 درصد و کمترین تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.8 درصد بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 3.8 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان لرستان (3.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (3.8 درصد) است.

تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد 1401 برای خانوارهای کشور به 2.8 درصد رسید. بیشترین تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (3.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (3.8 درصد) است.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه، شاخص کل خانوار شهری (100 = 1395 به) با 2.7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 4.1 رسید. در این ماه بیشترین تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی با 2.8 درصد و کمترین تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با 3.8 درصد است.

    بیشترین و کمترین تورم ماهانه خانوارها در کدام استان ها است؟
تورم ماهانه

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) برای خانوارهای شهری کشور 3.8 درصد است. بیشترین درصد تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان (3.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (3.8 درصد) است.

  عقاب سوار بر کلاغ + عکس

تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد برای خانوارهای شهری به 2.8 درصد رسید. بیشترین تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (3.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (3.8 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه، شاخص کل خانوارهای روستایی (100 = 1395) به 4.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3.8 درصد و کمترین تورم ماهانه مربوط به استان مازندران با 3.8 درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 1.5 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان آذربایجان غربی (3.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (3.8 درصد) است. تورم 12 ماهه دوم خرداد برای خانوارهای روستایی به 3.8 درصد رسید. بیشترین تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (3.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (3.8 درصد) است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید