بلومورز به دادستانی کشور دستور داد تا با شورشیان حرفه ای برخورد کند

31121 822 فقط خبر

رئیس قوه قضائیه به همه دادستان ها و ضابطان مربوطه در نقاط مختلف کشور دستور داد تا در این راستا بدون مشکل و در حد موازین قانونی عمل کنند.

محسنی اجیعی همچنین در این تماس‌ها با اشاره به شگردهای دشمنان و عناصر مرتبط با گروه‌های دشمن برای تحریک احساسات مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آنان با ترویج شایعه و اکاذیب به مراجع ذی‌ربط قضایی در سراسر کشور دستور داد. ، در خصوص پیگرد قانونی به منابع نشر اکاذیب و شایعات توجه کنید.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با سوء استفاده از شرایط، بخشی از جامعه را مشکل ساز و مشکوک بسازد که بر اساس شنیدن اخبار کذب سوال و مطالبه دارد.

انتهای پیام/

  داستان حاکم نیشابور و کشاورز - اندیشه مدرن

دیدگاهتان را بنویسید