برهمکنش ماشین های مولکولی با استفاده از شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفت

1016129 فقط خبر

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا؛ محققان از شبیه سازی استفاده کردند تا نشان دهند چگونه گروه هایی از پروتئین ها که با هم ماشین های مولکولی را تشکیل می دهند با یکدیگر تعامل دارند.

ماشین های مولکولی تعداد قابل توجهی از فرآیندهای اساسی در طبیعت را کنترل می کنند. این فرآیندها که در یک محیط سلولی تعبیه شده اند، نقش اصلی را در حمل و نقل درون سلولی و بین سلولی مولکول ها و همچنین در انقباض عضلانی در انسان و حیوانات بازی می کنند. برای اینکه کل ارگانیسم به خوبی کار کند، جهت گیری و آرایش دقیق دستگاه مولکولی ضروری است.

به عنوان مثال، استفاده از موتورهای پروتئینی، که نشان دهنده دسته ای از ماشین های بیومولکولی هستند، تعامل پویا بین پروتئین های بی شماری را ممکن می سازد. در نتیجه حرکت در سطح مولکولی افزایش یافته و از طریق مکانیسم های مختلف به سطح ماکروسکوپی منتقل می شود.

با الهام از این سیستم های بیولوژیکی، توسعه مواد سلولی مبتنی بر ماشین های مولکولی مصنوعی یک حوزه تحقیقاتی بسیار جذاب است. به منظور بهره برداری مولکولی از این ماشین ها در مواد، به ویژه برای کاربرد در علم مواد یا پزشکی، درک دقیق تعبیه مولکولی در یک ماتریس و همچنین دانش برهمکنش های بین مولکولی بسیار حیاتی است.

النا کولودزیسکی و سعید امیرجلایر از انستیتوی فیزیک دانشگاه مونستر کسانی هستند که با موفقیت برهمکنش دینامیکی دسته‌ای از ماشین‌های مولکولی مصنوعی معروف به شاتل‌های مولکولی را با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی آشکار کردند.

شاتل های مولکولی از مولکول های دمبلی و حلقه ای شکل ساخته شده اند که توسط پیوندهای مکانیکی به یکدیگر متصل می شوند.

  افشاگری علی کریمی در آستانه پیوستن به پرسپولیس / بمب زمستانی یحیی - اندیشه معاصر

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید