برنامه مرکز تحقیقات برنامه هفتم

114622 839 فقط خبر

به گزارش اعتدال، بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه هم اکنون در حال آماده سازی ظرفیت علمی و تخصصی برای بررسی دقیق و کارشناسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم، گفت: مرکز تحقیقات مرکز حدود چهار ماه است که در حال تحقیق و بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه هستیم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات کارشناسان مرکز پژوهش های آسیب شناسی مجلس، قانون برنامه ششم توسعه بود که در آن آسیب های شناسایی شده در قالب گزارش منتشر و در اختیار سازمان ها، وزارتخانه ها و نمایندگان مجلس قرار گرفت. “

نگاری گفت: یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش ها بررسی و بررسی این موضوع است که هدف گذاری در برنامه های پنج ساله توسعه باید بر اساس یک سری پنجره های سیاستی انجام شود که این پنجره ها ملاحظات و محدودیت هایی را برای تدوین برنامه های توسعه ایجاد می کند. اگر صرف نظر از اینکه برنامه هفتم توسعه اهداف لازم را تعیین کند، این برنامه نیز به سرنوشت برنامه های پنج ساله قبلی دچار خواهد شد که به گفته کارشناسان تا کنون بیش از 30 درصد اجرا و اجرا نشده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: مرکز پژوهش ها در گزارش های تخصصی به بررسی توسعه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه و جهان می پردازد تا بتوانیم محدودیت های سیاسی و پنجره توسعه بین المللی را که برای برنامه هفتم توسعه ایجاد می شود، شناسایی کنیم. . بیا بشماریم.

وی ادامه داد: همچنین ظرفیت جامعه در گزارش های تخصصی بررسی می شود تا محدودیت ها و ملاحظاتی که با توجه به وضعیت سرمایه و شرایط اجتماعی کشور می تواند به عنوان پنجره سیاست گذاری برای برنامه هفتم توسعه ایجاد شود، به طور کامل شناسایی می شود.

  ارزش غذایی برنج گربه از برنج آبکش بیشتر است - تفکر مدرن

نگهداری بیان کرد: توانمندی های دولت نیز توسط کارشناسان مرکز پژوهش ها بررسی و تحلیل شده است چرا که برنامه توسعه ای که بدون توجه به توانمندی ها و قوت نهاد دولتی کشور تدوین می شود، قطعا در مرحله اجرا ضعیف خواهد بود و ساختارها کشیده خواهد شد. چنین اهداف برنامه ای محقق نخواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در کنار این اقدامات در گزارش های تخصصی به بررسی ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری کشور پرداخته شد، گفت: ظرفیت کشور در حوزه تولید، برق، انرژی، نفت، بندر، حمل و نقل و غیره n. این یک نقص سخت افزاری است و برنامه نویسان اغلب اهدافی را تعیین می کنند که از همان ابتدا محکوم به شکست هستند، صرف نظر از زیرساخت ها یا قابلیت ها در آن زمینه ها.

وی افزود: بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس با توجه به توانمندی های نهاد دولتی، ظرفیت جامعه، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و توسعه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در منطقه چهار پنجره سیاست گذاری را تدوین کرده است. برنامه هفتم

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید