برنامه ریزی اضطراری برای کاهش صدمات در روز چهارشنبه

برنامه ریزی اضطراری برای کاهش صدمات در روز چهارشنبه

دکتر جعفر میعادفر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سازمان اورژانس کشور برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری و تعداد مجروحان حوادث این مراسم تا کنون آماده می شود، اظهار کرد: بر اساس آماری که در اختیار کشور برای اورژانس است، زمان لازم است. زندگی چهار نفر در سراسر کشور

وی ادامه داد: اورژانس مانند سال های گذشته آماده استقرار در مکان های از پیش تعیین شده است. بیمارستان های هدف نیز مراکز و خدماتی هستند که برای انتقال مجروحان به بیمارستان های هدف ارائه می کنند. این برنامه ریزی ها برای کاهش آسیب های چهارشنبه سوری انجام شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه هماهنگی های لازم با سازمان های داخلی و خارجی انجام شده است، گفت: اقدامات لازم انجام و جانمایی ها تکمیل می شود. البته به دلیل انفجارهایی که در چهارشنبه سوری رخ داد، ممکن است وضعیت اضطراری عمومی نباشد، اما در مکان هایی مستقر می شویم که به سرعت امداد رسانی لازم را انجام دهیم.

  سخنگوی دولت: مردم مکتب سرداران را با "ایان" - تفکر مدرن پذیرفته اند

دیدگاهتان را بنویسید