بانک مرکزی محور اصلی ایجاد فضای سالم اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار است

1089282 فقط خبر

به گزارش خبرگزاری آنا وترای بانک توسعه مشارکت وی در خصوص ثبات پولی گفت: ثبات پولی با حفظ ارزش پول ملی یا از طریق تورم پایین و باثبات داخلی و یا از طریق برابری ارز حاصل می شود و ثبات مالی کمک به عملکرد روان و کارآمد نظام مالی در حوزه توزیع است. منابع. در اقتصاد است.
دکتر احمد عزیزی، کارشناس بانکی و از مدیران برتر و با تجربه در نظام بانکی کشور، ابعاد بانکداری را در 4 محور بانک مرکزی، ثبات پولی، ثبات مالی و وضعیت نظام بانکی ایران از نظر بانک مرکزی شرح و توضیح داد.
وی در ابتدای جلسه علمی اقتصاد آن را مشکلی دشوار خواند که برخی آن را با تلاش برای تعمیر خودروی متحرک مقایسه می کنند.
دکتر عزیزی چهره تغییرناپذیر نظام بانکی با اشاره به اهمیت و ضرورت آن بانک مرکزی شناسایی ابعاد ثبات پولی با تمرکز بانک مرکزی و سپس الزامات ثبات مالی توسط آنها و جامعه هدف دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه دکتر عزیزی پیشنهاداتی را برای نظام بانکی ایران ارائه کرد که نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و تورم از محورهای سخنان خود بود و در پایان افزود: بانک مرکزی شاید مهمترین نهاد عمومی اقتصادی برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه ثابت باش
در این جلسه اعضای هیئت مدیره بانک توسعه مشارکت در خصوص دو محور ثبات پولی و ثبات مالی و نیز وضعیت نظام بانکی کشور و نقش و مأموریت آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و به تبیین دیدگاه های خود پرداختند. بانک توسعه مشارکت در دو محور مذکور یکی از محورهای کلیدی بحث در این جلسه توسط اعضای محترم هیات مدیره مطرح شد. همچنین در این جلسه اعضای هیئت مدیره تجربیات تاریخی مانند رکود بزرگ دهه 1930، ابرتورم دهه 1970 و بحران مالی سال 2007 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بانک مرکزی در نقش توصیف شده است بانک مرکزی در این دوره تاکید شد و افزود: بانک مرکزی به لطف قدرت خلق قطعی پول و وضعیت ذخیره قانونی، مسئول تنظیم جریان و مقدار پول است اقتصاد و به عبارت دیگر هدایت کننده سیاست پولی محسوب می شود.
اعضای حاضر در جلسه کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و حمایت از ارزش ملی را به عنوان اهداف مهم ارزیابی کردند. واحد پول. بانک مرکزی ذکر و بحث شد.
کریم میرزهانی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه مشارکت وی در این نشست خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در قلب بحران‌های مالی جهانی قرار دارند و در واقع هم بخشی از مشکلات و در عین حال بخشی از راه‌حل هستند. وی در تشریح این دیدگاه افزود: بانک های مرکزی دنیا گاه به دلیل سیاست ها و فعالیت هایی که باعث بحران جهانی شده و گاه به دلیل خروج جهان از بحران مورد تحسین قرار گرفته اند.
حسن عشاقی، رئیس اداره کل آموزش و پرورش بانک توسعه مشارکت وی در این نشست متغیرهای ثبات پولی و ثبات مالی را از موضوعات مهم نظام بانکی برشمرد و در برنامه ریزی جلسات اتاق فکر به آن اشاره کرد. بانک توسعه مشارکت مسائل مهم و اساسی نظام بانکی از جمله بانک مرکزی ملاک عمل محسوب می شود. وی همچنین تصریح کرد: در پنج جلسه گذشته تلاش شد تا موضوعات اساسی و مهم در دستور کار قرار گیرد و در جلسات بعدی به موضوعات محوری نظام بانکی و بانکی پرداخته شود. بانک توسعه مشارکت کارشناسان با دیدگاه های متفاوت و متفاوت با تمرکز بر سه بعد بانک مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. اقتصاد و جامعه برای تبیین مشکلات.

  سامانه مشاوره الکترونیکی وزارت علوم ارائه شد

انتهای پیام/ ر

دیدگاهتان را بنویسید