اولین گشت ارشاد برای تنظیم

یکی از اعضای مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفت: برخی از گشت های ارشاد خود نیاز به راهنمایی دارند. زیرا فردی که رفتارش متعادل نیست ابتدا باید خود را اصلاح کند و سپس با زنی که حجاب او را رعایت نمی کند به دنبال کار باشد.

آیت الله ایازی: اولاً گشت ارشاد اصلاح شود

من گزارش میدم اعتدالعضو مجمع طلاب و اساتید حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) هیچ اجبار و اجباری به حجاب وجود نداشت، گفت: همان گونه که اجبار حجاب است. کار نمیکنه حجاب اجباری هم جواب نمیده نمیده. در واقع، این دو عمل گذشته و حال، حکم عدل است، بسیاری از فقهای ما چه در نجف و چه در ایران گفته اند همان گونه که اصل اجبار بر حجاب غلط است، تحمیل خود حجاب نیز صحیح نیست. چیز درست

آیت الله ایازی: اولاً گشت ارشاد اصلاح شود

  این عنوان آینده بسیار روشنی دارد

دیدگاهتان را بنویسید