انتقال سرخابی ها متوقف شد!؟

انتقال سرخابی ها متوقف شد!؟

بر اساس گزارش ها اعتدالبه نظر می رسد تاریخ طولانی بورس سرخابی رو به پایان است چرا که ارزیابی هر دو باشگاه انجام شد که البته انتقادات زیادی را در پی داشت، هر دو باشگاه در سازمان بورس به ثبت رسیدند و برخی اخبار غیررسمی منتشر شد. در مورد سهام این دو باشگاه 15 اسفند در فرابورس ماجرایی بود. اما ظاهرا این انتقال فعلا مشروط است.

بر همین اساس میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران با برشمردن 5 پیش نیاز برای درج نماد زاغی در بازار اصلی این بورس گفت: فرابورس نسبت به هرگونه واقعی این واگذاری برای حفظ منافع مردم حساس است و تا این 5 شرط محقق نشده است. نه ارزیابی دو باشگاه توسط کارشناسان پزشکی قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در کمیته نقل و انتقالات شامل وزارت اقتصاد، ورزش و دادگستری تایید شد. پس از این مرحله، دو شرکت با تصویب هیات عالی بورس در بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شدند و این سازمان دو باشگاه را برای عرضه در بازار اصلی به فارابوس ارجاع داد.

وی ادامه داد: هیات مدیره فرابورس ایران پس از بررسی گزارش های کارشناسی و مستندات این دو باشگاه، یکسری شرایط مربوط به مسائل مالی و حقوقی را پیش شرط پذیرش سرخابی ها در فارابوس اعلام و تصویب کرد. باشگاه با OTC موافق است.

فدای درباره این پیش نیازها گفت: تکمیل اعضای هیئت مدیره دو باشگاه و تعیین وضعیت ثبت نام آنها، تعیین برند باشگاه های استقلال و پرسپولیس که باید مالکیت برند دو باشگاه را به خودشان واگذار کنند و تعیین تکلیف ناصر حجازی و اتفاقا اردوگاه مرغوبکار. این یک شرط است. همچنین ارزیابی این دو باشگاه توسط کارشناسان رسمی انجام شد که طبق دستورالعمل سازمان بورس به فرابورس ارزیابی باید توسط مشاوران سرمایه گذاری و مالی انجام شود. ضمن اینکه موضوع تصویب حسابرسی موضوع باید توسط کمیته های حاکمیت شرکتی به منظور رعایت منافع سهامداران انجام شود.

  امیر عبداللهیان: توافقنامه همکاری راهبردی و جامع 25 ساله ایران و چین را اعلام می کنیم - اندیشه معاصر

بر اساس این گزارش و به نقل از فرابورس ایران، وی با اشاره به اینکه تصاحب این دو باشگاه 700 میلیارد تن برآورد شده است، تائید کرد: فرابورس نسبت به هرگونه واقعی این واگذاری حساس است تا منافع مردم حفظ شود و در غیر این صورت این 5 شرکت افزایش یابد. مشاهده شد، انتقال زاغی ها امکان پذیر نیست.

باید دید آیا دو تیم پایتخت محبوب می توانند شرایط لازم برای ورود به سالن شیشه ای را داشته باشند یا خیر تا سرانجام پرونده این رویداد برای تاریخ 24 ساله در سال 1400 بسته شود.

دیدگاهتان را بنویسید