افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصادی آنا؛ بر اساس گزارش ماهانه وزارت نیرو در اسفند ماه 1400، مجموع ظرفیت نیروگاه ها (انتقال، بازتوزیع و مستقیم) در پایان اسفند 1400 نسبت به پایان سال 1399 حدود 1.99 درصد افزایش یافته است.

همچنین تعداد مشترکان برق در پایان اسفند 1400 نسبت به پایان سال 1399 حدود 2.7 درصد افزایش یافته است، مصرف برق در پایان اسفند 1400 در بخش صنعت (35.7 درصد) بیشتر از سایر مصارف بوده و مصرف برق پایان اسفند 1400 نسبت به پایان دی ماه 1400 حدود 17 درصد افزایش داشته است.


بیشتر بخوانید:

محاسبه 100 کیلووات دلیل افزایش تعداد پله های تعرفه برق در قبوض


بر اساس بررسی های انجام شده، مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاه در پایان اسفند 1400 نسبت به سال 1399 حدود 3 درصد افزایش یافته است. تولید اختصاصی برق در کشور از ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 5 درصد افزایش داشته است. انرژی دریافتی (خارج از کشور) تا پایان اسفند 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 5.2 درصد افزایش داشته است، انرژی ارسالی (داخلی) تا پایان اسفند 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 39.6 درصد کاهش داشته و طول کل خطوط انتقال و توزیع کشور تا پایان اسفند 1400 نسبت به پایان سال 1399 حدود 0.76 درصد افزایش یافته است.

وضعیت مصرف برق در کشور

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

رشد 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400

در پایان مارس 1400 مصرف برق در بخش صنعت (35.7 درصد) بیشتر از بخش دیگر بود.

مصرف برق در پایان اسفند 1400 نسبت به پایان دی ماه 1400 (261 هزار و 921 میلیون کیلووات ساعت) 17 درصد افزایش داشته است.

  خواص باورنکردنی کتیرا - تفکر مدرن

همچنین مصرف برق کشور در سال 1400 بالغ بر 305958 میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به مصرف برق کشور در سال 1399 که بالغ بر 290847 میلیون کیلووات ساعت بوده است 5.2 درصد افزایش نشان می دهد.

وضعیت مشترکین برق در کشور

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

افزایش 2.7 درصدی تعداد مشترکان برق

تعداد مشترکان برق در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 2.7 درصد افزایش داشته است.

تعداد مشترکان برق در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان دی ماه 1400 (38 هزار و 503 هزار مشترک) 0.3 درصد افزایش داشته است.
ایناهاش.

وضعیت شبکه توزیع برق کشور

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

طول کل شبکه فشار متوسط ​​و ضعیف در پایان اسفند ماه 1400 (837 هزار کیلومتر) نسبت به پایان سال 1399 (824 هزار کیلومتر) 1.6 درصد افزایش یافت.

تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای برق کشور در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 به ترتیب 3 و 2.5 درصد افزایش یافته است.

وضعیت برق روستایی در کشور

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

برق رسانی به 241 روستا و 3631 خانوار در سال 1400

تعداد روستاهای برق دار در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 حدود 0.42 درصد افزایش داشته است.

تعداد خانوارهای روستایی برق دار در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 حدود 0.08 درصد افزایش داشته است.

شبکه فشار روستایی (متوسط ​​و ضعیف) در پایان اسفند 1400 (247 هزار و 860 کیلومتر) نسبت به پایان سال 1399 (247 هزار و 212 کیلومتر) 0.3 درصد افزایش داشته است.

تعداد ترانسفورماتورهای روستایی در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 حدود 0.37 درصد افزایش داشته است.

  مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی با دست پر به مصلی آمد/ ضیافت دانشگاهی با طعم دانشگاهی در غرفه 110 در سی و سومین نمایشگاه

ظرفیت ترانسفورماتورهای روستایی در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 0.16 درصد افزایش یافته است.

ظرفیت (اسمی و عملی)، تولید و نیازهای مصرف کننده

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

افزایش 3 درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه در سال 1400

مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاه در پایان اسفند 1400 نسبت به پایان سال 1399 (85 هزار و 485 مگاوات) 3 درصد افزایش یافته است.

تولید اختصاصی برق در کشور از ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 5 درصد افزایش داشته است.

انرژی دریافتی (خارج از کشور) در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 5.2 درصد افزایش داشته است.

انرژی ارسالی (داخلی) تا پایان اسفند ماه 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1399، 39.6 درصد کاهش داشته است.

بهره برداری و پیش بینی واحدهای نیروگاهی

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

بهره برداری از واحدهای جدید کارخانه تا پایان اسفند 1400 نسبت به ماه قبل در بخش سیکل ترکیبی تولید پراکنده، تجدیدپذیر و پاک می باشد.

وضعیت شبکه انتقال برق کشور

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

افزایش 0.76 درصدی طول کل خطوط انتقال و توزیع برق کشور

طول کل خطوط انتقال و توزیع نیروی برق کشور تا پایان اسفند 1400 نسبت به پایان سال 1399 (130 هزار و 40 کیلومتر زنجیره) 0.76 درصد افزایش داشته است.

ظرفیت پست های شبکه انتقال و پست

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

افزایش 99/1 درصدی ظرفیت کل پست ها در سال 1400

ظرفیت کل پست‌ها (انتقال، بیش‌توزیع و مستقیم) در پایان اسفند ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 حدود 1.99 درصد افزایش یافته است.

ویژگی های بخش برق

افزایش 5.2 درصدی مصرف برق در سال 1400 و افزایش 2.7 درصدی در تعداد مشترکان

افزایش 6.5 درصدی سهم ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی و هسته ای در 1400 گرم

پیک مصرف برق در پایان اسفند 1400 نسبت به پایان اسفند 1395 که بالغ بر 58 هزار و 254 مگاوات بوده است، 15 درصد افزایش نشان می دهد.

  رابطه خانوادگی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با علیرضا زاکانی - تفکر مدرن

همچنین سهم ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی و هسته ای از کل ظرفیت تولید در پیک مصرف در سال 1400 نسبت به سال 1399 که معادل 84.3 درصد از کل ظرفیت تولید در پیک مصرف است، حدود 6.5 درصد افزایش یافته است.

گزارش از: مجتبی آزادیان

انتهای پیام/4103/

دیدگاهتان را بنویسید