افزایش جوانه زنی گندم با استفاده از نانوذرات آهن

960131 فقط خبر

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا؛ محققان نشان داده اند که استفاده از نانوذرات آهن می تواند روند جوانه زنی گندم و جو را بهبود بخشد و تاثیر مثبتی بر این بخش از صنعت کشاورزی داشته باشد.

گندم و جو غلاتی هستند که به طور گسترده در سراسر جهان کشت می شوند. استفاده از فناوری نانو می تواند بهره وری این محصولات را افزایش دهد و در نتیجه به تامین تقاضای جهانی غذا کمک کند. در مقاله‌ای که اخیراً در مجله Materials Today منتشر شده است، تأثیر نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) بر سرعت جوانه‌زنی و رشد دانه‌های جو و گندم مورد بررسی قرار گرفت.

نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 با روش هم‌رسوبی شیمیایی سنتز شدند. شناسایی نانوذرات Fe3O4 با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان داد که این نانوذرات کروی با اندازه بین 20 تا 30 نانومتر هستند.

نانوذرات Fe3O4 در غلظت‌های مختلف بر روی ژنوتیپ‌های جو و گندم به صورت سوسپانسیون در مرحله نهال‌کاری اعمال شد. نتایج نشان داد که تیمار بذر جو و گندم با نانوذرات Fe3O4 تأثیر مثبتی بر جوانه زنی بذر داشته و طول ریشه و کلئوپتیل بیشتر و سرعت جوانه زنی بیشتر را نشان می دهد.

نانوذرات در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت، پزشکی، کشاورزی و بیوتکنولوژی استفاده می‌شوند. استفاده از نانوذرات در کشاورزی می تواند با تسهیل مدیریت آفات، کوددهی و تغذیه بهتر خاک، عملکرد، رشد محصول و کیفیت محصول را بهبود بخشد. علاوه بر این، تأثیر نانوذرات به گونه‌های گیاهی، نوع نانوذرات و خواص فیزیکی بستگی دارد.

  این غذاها دشمن سردرد هستند - تفکر مدرن

در کشت گندم و جو، جوانه زنی بذر مرحله حساسی است که تحت تاثیر رطوبت، خصوصیات ژنتیکی، شرایط محیطی و کیفیت خاک قرار می گیرد. به همین منظور، مطالعات اولیه انجام شده برای بررسی پتانسیل نانوذرات در کشت گندم و جو، تأثیر مثبت نانوذرات را بر جوانه زنی، رشد و نمو گیاه نشان داده است.

اگرچه نانوذرات آهن به طور طبیعی در طبیعت وجود دارند، اما این نانوذرات در حضور اکسیژن بسیار ناپایدار و واکنش پذیر می شوند. نانوذرات Fe3O4 به عنوان منبع آهن برای حمایت از بیوسنتز سیدروفور در گندم و جو عمل می‌کند و در نتیجه رشد را بهبود می‌بخشد.

قبلاً شناخته شده بود که آهن می تواند آنزیمی را فعال کند که در سنتز RNA نقش دارد و روند فتوسنتز را بهبود بخشد. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد اثر سمی نانوذرات Fe3O4، انجام مطالعات آزمایشگاهی برای تعیین دوز مناسب نانوذرات Fe3O4 بر روی گیاهان گندم و جو ضروری است.

چندین نانوذرات برای درک تأثیر آنها بر انواع مختلف محصولات مورد مطالعه قرار گرفته اند. با این حال، تأثیر نانوذرات Fe3O4 بر جوانه‌زنی و رشد جو و گندم عملاً ناشناخته باقی مانده است. بنابراین، این مطالعه به منظور بررسی اثر نانوذرات Fe3O4 بر ژنوتیپ‌های جو و گندم در منطقه قفقاز انجام شد.

در تحقیق حاضر اثر نانوذرات Fe3O4 بر جوانه زنی جو و گندم بررسی شد و نتایج آزمون T نشان داد که سرعت جوانه زنی 05/0 درصد بود.

غلظت‌های مختلف نانوذرات Fe3O4 جذب آب را با اسمز بهبود می‌بخشد و در نتیجه مصرف آب را افزایش می‌دهد که منجر به تسریع جوانه‌زنی بذر می‌شود. بنابراین قرار گرفتن دانه های گندم و جو با دوز 100 میلی گرم در لیتر نانوذرات Fe3O4 منجر به جوانه زنی به ترتیب 87 و 96 درصد در جو و گندم شد. اما بذور شاهد در جو و گندم به ترتیب 61 و 84 درصد جوانه زنی کمتری نشان دادند.

  برگزاری جلسه هماهنگی شرکت های امداد خودرو جهت ارائه خدمات به مسافران اربعین حسینی

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید