استخدام 10 شغل در شرکت پیشگامان معماری آریا در تهران و خراسان رضوی – اندیشه معاصر

کارشناس فروش – تهران
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 5 نفر
 • تحصیلات: کارشناسی، کارشناسی ارشد (عمران و معماری)
 • سابقه کار: حداقل 1 تا 3 سال سابقه مدیریتی و بازرگانی
 • حداکثر سن 33
 • یک کارت برای پایان خدمت وجود دارد
 • دانش زبان انگلیسی
 • آشنا به نرم افزار 3d max, autocad
 • محل کار: دفتر مرکزی بازرگانی تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
[email protected]

کارشناس فروش – تهران
 • پل: آقا، خانم
 • تعداد: 6 نفر
 • تحصیلات: کارشناسی، کارشناسی ارشد (معماری، طراحی داخلی)
 • سابقه کار: حداقل 1 تا 3 سال سابقه مدیریتی و بازرگانی
 • حداکثر سن 32
 • با کارت پایان خدمت (آقایان)
 • آشنا به نرم افزار اتوکد 3d max
 • مکان: فروشگاه مرکزی تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
[email protected] کارشناس مهندسی فروش – مشهد
 • پل: آقا، خانم
 • تعداد: 3 نفر
 • تحصیلات: کارشناسی، کارشناسی ارشد (عمران، معماری، طراحی داخلی)
 • سابقه کار: حداقل 1 تا 3 سال سابقه مدیریتی و بازرگانی
 • حداکثر سن 32
 • با کارت پایان خدمت (آقایان)
 • آشنا به نرم افزار اتوکد 3d max
 • ساکن مشهد
 • مکان: فروشگاه مرکزی مشهد
  منطقی و بجاست که سیمرغ محبوب توسط انجمن صنفی (خانه سینما) - اندیشه معاصر طراحی و محقق شود.
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
[email protected]

کارشناس محصول
 • پل: آقا، خانم
 • تحصیلات: لیسانس و فوق لیسانس (طراحی داخلی، معماری)
 • سابقه کار: حداقل 1 سال سابقه کار
 • حداکثر سن 30
 • با کارت پایان خدمت (آقایان)
 • دانش زبان انگلیسی
 • آشنا به نرم افزارهای اتوکد و فتوشاپ و مسلط به 3d max
 • محل کار: دفتر مرکزی در تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
[email protected]

کارشناس اجرایی دفتر فنی
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 2 نفر
 • تحصیلات: کارشناسی، کارشناسی ارشد (عمران، معماری)
 • سابقه کار: 3 سال سابقه مدیریت
 • حداکثر سن 35 سال
 • یک کارت برای پایان خدمت وجود دارد
 • دانش زبان انگلیسی
 • آشنایی با آفیس، اتوکد
 • مقدمه ای بر نقشه های فاز 2
 • محل کار: دفتر مرکزی در تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
  آیا رعایت نکردن حجاب در فضای مجازی جرم قانونی است؟ - اندیشه معاصر
[email protected]

حسابدار
 • پل: آقا، خانم
 • تحصیلات: کارشناسی، کارشناسی ارشد (حسابداری)
 • سابقه کار: حداقل 1 سال سابقه کار
 • حداکثر سن 35
 • کارت پایان خدمت هست (آقایان)
 • دیپلم ریاضی یا تجربی
 • ترجیحاً با راه حل های سیستمی و صنوبر آشنا باشد
 • محل کار: دفتر مرکزی در تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
[email protected]

کارشناس بازاریابی
 • پل: آقا، خانم
 • تعداد: 2 نفر
 • تحصیلات: MBA در مدیریت بازاریابی استراتژیک
 • سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار
 • حداکثر سن 32
 • با کارت پایان خدمت (آقایان)
 • دانش زبان انگلیسی
  معرفی دفتر
 • آشنایی با مفاهیم بازاریابی
 • محل کار: دفتر مرکزی در تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
[email protected]

کارشناسی ارشد صادرات
 • پل: آقا، خانم
 • تحصیلات: لیسانس (عمران، معماری، بازرگانی)
 • سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار در فروش صادراتی
 • حداکثر سن 35
 • با کارت پایان خدمت (آقایان)
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • آشنا به icdl
 • مکان: فروشگاه مرکزی تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
  برنامه فرهاد برای نتیجه گرفتن/ قهرمان کدام تیم است؟ - اندیشه معاصر
[email protected]

کارشناس دفتر
 • جنسیت: خانم
 • تحصیلات: لیسانس (مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی)
 • سابقه کار: حداقل 1 سال کار اداری
 • حداکثر سن 35
 • آشنا به پرونده های اداری، دبیرخانه، بایگانی، بیمه
 • محل کار: دفتر مرکزی در تهران
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا

[email protected]

دستیار آزمایشگاه سرامیک
 • جنسیت: آقا
 • تحصیلات: کاردانی (مهندسی سرامیک یا مهندسی مرتبط)
 • سابقه کار: حداقل 1 سال سابقه کار
 • کارتی برای انقضای خدمات وجود دارد
 • آشنا به نرم افزارهای آفیس
 • آشنا به فرآیندهای آزمایشگاهی، استانداردها و سرامیک
 • مکان: شهرک صنعتی شمس آباد
 • فراهم کردن بستری برای رشد و ارتقاء از پایین ترین تا بالاترین سطح
 • پرداخت به موقع حقوق و کلیه مزایا با در نظر گرفتن کلیه امکانات مختلف برای کارکنان
 • بیمه تکمیلی
  تامین رضایت و رفاه کارکنان یکی از اهداف اصلی سازمان است
 • برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
 • محیط کاری سالم و پویا
[email protected]

دیدگاهتان را بنویسید