از تعیین افزایش حقوق کارمندان تا شرایط کار

42152 198 فقط خبر

در جدول پیوست 16 روز برای تقدیم بودجه به مجلس در نظر گرفته شده است.

در پیوست بودجه سال آینده جزئیات زیادی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به دستورالعمل مربوط به هزینه کرد اعتبارات و شرکت های سهامی عام اشاره کرد.

هرگونه استخدام فقط با تایید سازمان

در این اعتبارات آمده است که هرگونه بکارگیری نیروی کار در کلیه دستگاه های اجرایی تنها پس از اخذ موافقت سازمان موضوع فرآیند بند (ج) بند (7) قانون برنامه ششم در خصوص بار مالی قبل از صدور حکم مجاز است. مجوز کار

افزایش 20 درصدی دستمزد کارکنان

در بخشنامه بودجه سال آینده افزایش نسبت ریالی دستمزد علی الحساب نسبت به آخرین مصوبه استخدامی سال 1401 به طور متوسط ​​بیست (20) درصد در نظر گرفته شده است.

همچنین افزایش حقوق مأموران قانون کار نسبت به آخرین مصوبه استخدامی به طور میانگین بیست (20) درصد تعیین شده است. رقم نهایی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

میزان پاداش سالانه (تعطیلات) طبق ماده. (75) قانون کارکنان دولت در بودجه پیش بینی شده و مبلغ نهایی پاداش سالانه نیز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تاکید بر سهم استان از رشد اقتصادی

در این بخش رشد اقتصادی آمده است که برای دستیابی به رشد هدف سال 1402 در هر بخش و هر استان، کلیه نهادهای ذیربط باید سهم خود را اعلام و بودجه سالانه را به ردیف‌ها و برنامه‌های منابع عمومی در تأمین منابع عمومی ضمیمه کنند. منابع موثر در رشد اقتصادی استان را برای اعلام برنامه سازمان کنار بگذارید.

ممنوعیت پروژه های ساختمانی جدید

  سخنرانی تند و تند گلگوتا پس از سخنان فرهاد - اندیشه معاصر

براساس پیوست ضوابط مالی بودجه، پیشنهاد طرح و پروژه تملک دارایی های سرمایه ای جدید برای سال 1402 ممنوع است.

استخدام در شرکت های دولتی منوط به اخذ مجوز می باشد

در شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا پس از اخذ مجوز اولیه از سازمان اداری و کار کشور نسبت به استخدام و استفاده از نیروی انسانی جدید (اعم از رسمی، پیمانی و حقیقی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام شود. .

متن کامل بخشنامه بودجه 1402 را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید