ارتقای کیفیت فایل های اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

1023025 فقط خبر

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه کیفیت پرونده ها بسیار بهتر شده است، ادامه داد: در جلسات کمیته حسابرسی نمایندگان وزیر علوم اذعان دارند که موارد ارائه شده در اینجا بهتر، با کیفیت تر و بهتر است. عالی تر از بسیاری از دانشگاه های دولتی

وی افزود: سبد پرونده های ارائه شده به کمیته حسابرسی یک سبد کامل از نظر مقاله، طرح و کتاب است. مثلا یکی از اساتید مهندسی برق که از دستیاری به استادی ارتقاء پیدا کرده بود 75 مقاله داشت. این مرد اکنون استاد تمام و تنها استاد تمام رشته قدرت در کشور است، یعنی هیچ دانشگاهی چنین سطح تدریس ندارد.

آنها نشان می دهند که سیاست های علم و فناوری که در سال های اخیر در دانشگاه آزاد اسلامی اتخاذ شده خوب است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی درباره توجه به فناوری در ارتقای اساتید گفت: اکنون به دنبال این هستیم، آیین نامه ارتقای جدیدی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دست تهیه دارد، پس از تصویب این موضوع به این موضوع توجه می کند. مقررات در دانشگاه آزاد اسلامی اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/4040/

  اگر کرونا برود، طراحی امسال چهره محبوب محقق خواهد شد - یک فکر مدرن

دیدگاهتان را بنویسید