آیا عمه و عمه از شما ارث می برند؟ – اندیشه معاصر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، افرادی که قانوناً از متوفی ارث می برند مشخص هستند. این افراد از نظر شرعی به ورثه سببی و وابسته تقسیم می شوند. اقارب وراث دارای جدول وراث از طبقه اول تا آخر هستند و ارث از متوفی تابعی از این درجات و طبقات خواهد بود.

کلاس های میراث فرهنگی

طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند و نوه است.

طبقه دیگر طبقه دوم است که شامل پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر، برادر و فرزندانشان می شود.

طبقه سوم شامل خاله ها، دایی ها، دایی ها و بچه هایشان است.

اشتراک در طبقه سوم

در این بند ابتدا به چند نکته مربوط به ارث طبقه ثالث می پردازیم و سپس سهم هر یک از وراث طبقه سوم را توضیح می دهیم.

خوب است بدانید خاله، دایی، دایی و دایی در یک سطح هستند و با حضور این افراد فرزندانشان دیگر ارث نمی برند.

در طبقه سوم و همچنین در طبقه دوم ابتدا باید سهم الارث اقارب مادری مشخص شود یعنی. عمو و عمه، سپس بقیه ارث میت از اقارب پدری یعنی عمه و عمه به ارث می رسد.

در شرایط عادی، عمو دو برابر عمه ارث می برد، مگر اینکه عمو و خاله عمو باشند، یعنی مادر را با میت شریک باشند. در این صورت ارث به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

میراث عمه و عمو

سهم خاله و عمو در طبقه سوم برابر است و فرقی نمی کند ابی (از پدر مشترک با متوفی) باشند یا ابوینی (از مادر و پدر مشترک با متوفی).

  تیم ملی مجذوب شده است! واکنش بازیگر مشهور به فساد و آزار جنسی / بهبود اعتراف - اندیشه معاصر

نکته دیگر اینکه اگر عمو و عمه تنها ورثه باشند تمام دارایی را به ارث می برند و اگر عمه و عمه باشند یک سوم ارث می برند.

ورثه از وراث طبقه سوم است

اگر تنها وارث میت خاله، عمه، عمو، عمو یا یکی از فرزندان آنها باشد، تمام اموال میت را به ارث می برد.

چند نفر از طبقه سوم حضور دارند

ارث طبقه سوم اگر وراث متوفی شامل چند عمو، چند خاله، چند خاله یا عمو باشند، تمام اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

انتهای پیام/*

(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)

لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1254809

دیدگاهتان را بنویسید